Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 78/2012 o dani z nehnuteľnosti dodatok č. 1 z roku 2013 Stiahnuté: 149x

VZN č. 79/2012 o miestnych daniach Stiahnuté: 318x

VZN č. 79/2012 o miestnych daniach, dodatok č. 1/2016 Stiahnuté: 315x

VZN č. 79/2012 o miestnych daniach, dodatok č. 2/2017 II. časť Stiahnuté: 225x

VZN č. 79/2012 o miestnych daniach, Dodatok č. 3/2018 Stiahnuté: 235x

VZN č. 80/2012 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov, príloha č.2: Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 157x

VZN č. 80/2012 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov, príloha č.1: Žiadosť o pridelenie bytu Stiahnuté: 157x

VZN č. 80/2012 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov Stiahnuté: 201x

VZN č. 81/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školského zariadenia Stiahnuté: 198x

VZN č. 81/2013 o určení výšky fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školského zariadenia, dodatok č. 1/2013 Stiahnuté: 143x

VZN č. 81/2013 o určení výšky fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školského zariadenia, dodatok č. 2/2014 Stiahnuté: 156x

VZN č. 81/2013 o určení výšky fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieta MŠ a školského zariadenia, dodatok č. 3/2015 Stiahnuté: 150x

VZN č. 81/2013 o určení výšky fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školského zariadenia, dodatok č. 4/2016 Stiahnuté: 150x

VZN č. 81/2013 o určení výšky fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školského zariadenia, dodatok č. 5/2017 Stiahnuté: 226x

VZN č. 81/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení, Dodatok č. 6/2018 Stiahnuté: 52x

VZN č. 82/2013 o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 184x

VZN č. 82/2013 o dani z nehnuteľnosti, dodatok č. 1/2014 Stiahnuté: 161x

VZN č. 83/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 264x

VZN č. 83/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady, dodatok č. 1/2015 Stiahnuté: 191x

VZN č. 83/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady, dodatok č. 2/2015 Stiahnuté: 235x

Stránka