Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.09.2022

Nájomná zmluva č. 405/207/14 na opakovaný nájom č. 1

255/2022

163,15 EUR

Mesto Sládkovičovo

Jolana Pelecová

23.09.2022

Nájomná zmluva č. 405/208/13 na opakovaný nájom č. 2

254/2022

294,42 EUR

Mesto Sládkovičovo

Nikoleta Nagyová

23.09.2022

Nájomná zmluva č. 405/208/8 na opakovaný nájom č. 6

253/2022

294,42 EUR

Mesto Sládkovičovo

Ladislav Daniš

21.09.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve

252/2022

517 014,06 EUR

Mesto Sládkovičovo

MBM-GROUP, a.s.

20.09.2022

Zmluva o dielo

251/2022

749 468,21 EUR

Mesto Sládkovičovo

INVEX spol. s r.o., Trnava

19.09.2022

Dohoda o skončení nájmu nebytového priestoru

250/2022

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

KUHO -MK s.r.o.

19.09.2022

Nájomná zmluva č. 460-3-2022

249/2022

184,42 EUR mesačne

Mesto Sládkovičovo

KUHO -MK s.r.o.

14.09.2022

Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

248/2022

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Město Břeclav

14.09.2022

Zmluva o dodávke plynu

247/2022

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

SPP - distribúcia

14.09.2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

246/2022

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

JRK Slovensko s.r.o.

14.09.2022

Zmluva o práve používania Služby ELWIS

245/2022

120,00 EUR mesačne

Mesto Sládkovičovo

JRK Slovensko s.r.o.

14.09.2022

Kúpna zmluva

244/2022

9 524,34 EUR

Mesto Sládkovičovo

JRK Slovensko s.r.o.

14.09.2022

Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov

243/2022

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

BLACK WOLF, s.r.o.

13.09.2022

Nájomná zmluva č. 460-2-2022

242/2022

344,72 EUR mesačne

Mesto Sládkovičovo

BLACK WOLF, s.r.o.

13.09.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZ-PO2-SC211-2020-62/59

241/2022

191 365,56 EUR

Mesto Sládkovičovo

Slovenská agentúra ŽP

06.09.2022

Zmluva o poskytovaní odborných služieb

240/2022

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

ejoin s.r.o.

02.09.2022

Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2021/004-112

239/2022

272 799,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Fond na podporu športu, Bratislava

31.08.2022

Licenčná zmluva

238/2022

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

STRIMM s.r.o.

30.08.2022

Zmluva o dielo

237/2022

1 700,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Ozvučíme s.r.o.

26.08.2022

Nájomná zmluva č. 405/207/19 na opakovaný nájom č. 2

236/2022

183,15 EUR

Mesto Sládkovičovo

Katarína Reindlová

26.08.2022

Nájomná zmluva č. 404/205/6 na opakovaný nájom č. 5

235/2022

192,74 EUR

Mesto Sládkovičovo

Ladislav Katona

26.08.2022

Nájomná zmluva č. 404/206/4 na opakovaný nájom č. 2

234/2022

344,42 EUR

Mesto Sládkovičovo

Iveta Lukovičová

26.08.2022

Nájomná zmluva č. 405/207/12 na opakovaný nájom č. 5

233/2022

222,74 EUR

Mesto Sládkovičovo

Arpád Hrotko

22.08.2022

Nájomná zmluva č. 405/208/5 na opakovaný nájom č. 4

232/2022

309,42 EUR

Mesto Sládkovičovo

Daniel Szolga

22.08.2022

Mandátna zmluva

231/2022

300,00 EUR mesačne

Mesto Sládkovičovo

JUDr. Peter Peružek, s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: