Navigácia

Obsah

Kalendár akcií

22.11.2018

Zrkadlenie duší 1

Zrkadlenie duší

MO Matice slovenskej v Sládkovičove a OOÚŽS v Galante vás pozývajú vo štvrtok 22. novembra 2018 o 16.00 hod. do Inovatechu v Sládkovičove na pásmo poézie a hudby - Zrkadlenie duší. Na stretnutie s vami sa tešia recitátori súboru malých javiskových foriem a pedagógovia ZUŠ.

Detail

23.11.2018

Fialka z Montmartru 1

Fialka z Montmartru

MO Csemadoku vás pozýva na komédiu Divadla Thália s názvom Fialka z Montmartru, ktorá bude dňa 23. novembra 2018 o 19.00 hod. v Inovatechu. Vstupné: 12,- eur. Predaj vstupeniek na recepcii Inovatechu.

Detail

12.11.2018 - 30.11.2018

Výstava fotografií Petra Dužeka 1

Výstava fotografií Petra Dužeka

Trnavský samosprávny kraj a Galantské osvetové stredisko pozývajú občanov na výstavu fotografií Petra Dužeka s názvom Prechádzky, ktorá je sprístupnená verejnosti do 30. novembra 2018 na 1. poschodí Inovatechu.

Detail

08.12.2018

Vokálny koncert a´cappelly VOISING 1

Vokálny koncert a´cappelly VOISING

Výnimočná a´cappela vokálna skupina (s pôvodným názvom Close Harmony Friends) interpretujúca vo svojom repertoári rock, pop, jazz, gospel, ale aj klasickú hudbu prichádza s novými piesňami, tentoraz však pod novým názvom – VOISING. A´cappella pôsobí na scéne už dvadsaťosem rokov, odvtedy pravidelne koncertuje nie len doma, ale aj v zahraničí. 8. decembra 2018 (v sobotu) o 18.00 hod. koncertuje v Inovatechu v Sládkovičove. Vstupné: 10,- eur, predaj na recepcii Inovatechu a na predpredaj.sk.

Detail

Aktuálne informácie

09.11.2018

Rozšírenie materskej školy na ulici J. Kráľa V Sládkovičove

Dňa 14.09.2017 sme dostali Rozhodnutie o schválení projektu "Rozšírenie kapacity Materskej školy Budovateľská". Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 299.758,18 eur, z toho spolufinancovanie SR je vo výške 284.770,27 eur, rozdiel financuje Mesto Sládkovičovo. V čase keď sme sa dozvedeli, že náš projekt bol úspešný už prebiehalo verejné obstarávanie, ktoré vyhral dodávateľ Bala a.s. Šamorín. Nasledovala kontrola najprv zo strany TTSK, následne na základe podnetu kontrola pokračovala ÚVO (Úrad verejného obstarávania). Kontrola bola uzavretá až koncom júna 2018 (neuveriteľné). Práce na stavbe boli začaté 01.08.2018 a budú ukončené 28.02.2019...

Detail

09.11.2018

Zriadenie odborných učební pre Spojenú školu Karola Kuffnera v Sládkovičove

Dňa 03.07.2018 sme dostali Rozhodnutie o schválení projektu "Zriadenie odborných učební pre Spojenú školu Karola Kuffnera v Sládkovičove". Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 81988,91 eur, z toho spolufinancovanie SR je vo výške 77 889,46 eur, rozdiel financuje Mesto Sládkovičovo...

Detail

17.09.2018

História a súčasnosť mestského parku v Sládkovičove

História Parková plocha bola založená v roku 1867. Pochádza z doby po založení cukrovaru. Historické mapy ani dokumenty tu nenaznačujú existenciu koncepčne navrhovanej záhrady alebo parku. Priestor za kúriou panstva bol totiž primárne určený pre hospodárske objekty - stodolu tvare kríža, stajne pre kone a dobytok, kočiareň, ľadovne, pivnice, dielne a šopy. Poslednou dodnes zachovalou súčasťou bývalého hospodárstva je murovaná sýpka v južnej polovici plochy. Výrazné úpravy sa na území parku realizovali počas obdobia rekonštrukcie kaštieľa a výstavby mauzólea Kuffnerovcov.

Detail

04.09.2018

Mení sa harmonogram prác stavby "Budovanie optickej siete v Sládkovičove"

Dňa 15.05.2018 sme zverejnili informáciu o budovaní optickej siete v Sládkovičove. Žiaľ, práce nepostupujú podľa pôvodného harmonogramu. Po rokovaní s investormi stavby, dodávateľ predložil na MÚ Sládkovičovo prepracovaný harmonogram výstavby

Detail

20.07.2018

Revitalizácia chráneného územia – Sládkovičovského parku

V tomto roku bola zahájená príprava projektovej dokumentácie Revitalizácia Sládkovičovského parku. V tejto veci sa dňa 06.06.2018 konalo koordinačné stretnutie dotknutých orgánov štátnej správy a ochrany prírody, odborne spôsobilej projektantky Ing. Tamary Reháčkovej a pracovníkov MÚ Sládkovičovo. Predmetom rokovania bolo dohodnutie postupu pri príprave projektovej dokumentácie a následne pri realizácii prác „Revitalizácia chráneného územia – Sládkovičovský park“.

Detail

Oznamy

14.11.2018

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa  13. novembra 2018 vo veku 36 rokov zomrela občianka nášho mesta Zuzana Džubinová, rodená Kajanová.

Detail

07.11.2018

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa  6. novembra 2018 vo veku 60 rokov zomrela občianka nášho mesta Annamária Mészárosová, rodená Szilágyiová.

Detail

06.11.2018

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa  6. novembra 2018 vo veku 79 rokov zomrela občianka nášho mesta Terézia Bandžuchová, rodená Slebodníková.

Detail

Úradná tabuľa