Navigácia

Obsah

Kalendár akcií

26.01.2019

Rodičovský ples ZŠ s MŠ Sándora Petőfiho s VJN 1

Rodičovský ples ZŠ s MŠ Sándora Petőfiho s VJM

Združenie rodičov ZŠ s MŠ Sándora Petőfiho s VJM vás pozýva na Rodičovský ples, ktorý sa uskutoční dňa 26. januára 2019 o 19.00 hod. v jedálni Vysokej školy Danubius. Do tanca bude hrať skupina Nostalgia music. Vstupné: 20,- eur.

Detail

01.02.2019

Novoročný operetný a muzikálový galavečer 1

Novoročný operetný a muzikálový galavečer

Skupina mladých Csemadokárov vás pozýva na Novoročný operetný a muzikálový galavečer, ktorý bude dňa 1. februára 2019 (v piatok) o 19.00 hod. v Inovatechu. Vstupné: 14,- eur. Predaj vstupeniek na recepcii Inovatechu.

Detail

09.02.2019

Ideálny manžel - Divadlo namodro 1

Ideálny manžel - Divadlo namodro

Pozývame vás na konverzačnú komédiu Oscara Wildea s názvom Ideálny manžel v prevedení Divadla namodro, ktorá sa odohrá dňa 9. februára 2019 o 18.00 hod. v Inovatechu. Vstupné: 5,- eur. Predaj vstupeniek na recepcii Inovatechu.

Detail

16.02.2019

XII. Hasičský ples 1

XII. Hasičský ples

Dobrovoľný hasičský zbor Sládkovičovo vás pozýva na XII. Hasičský ples, ktorý bude dňa 16. februára 2019 o 19.00 hod. v jedálni Vysokej školy Danubius. Do tanca hrá skupina Gin Tonic. Vstupné: 25,- eur. Predaj vstupeniek u p. Sablera, t.č. 0903 214 325

Detail

22.02.2019

XII. Medzinárodný klobásový festival 1

XII. Medzinárodný klobásový festival

OZ Klobáskový klub a mesto Sládkovičovo srdečne pozýva všetkých gurmánov na XII. Medzinárodný klobásový festival v piatok 22.2.2019 od 15.00 hod. na uvítací deň a v sobotu 23.2.2019 od 10.00 hod. na hlavnú súťaž suchých aj pečených klobás a kultúrny program v Sládkovičove pri Inovatechu. Čaká vás medzinárodná súťaž družstiev, detská súťaž, zabíjačkové špeciality, farmársky trh a kultúrny program.

Detail

Aktuálne informácie

09.11.2018

Rozšírenie materskej školy na ulici J. Kráľa V Sládkovičove

Dňa 14.09.2017 sme dostali Rozhodnutie o schválení projektu "Rozšírenie kapacity Materskej školy Budovateľská". Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 299.758,18 eur, z toho spolufinancovanie SR je vo výške 284.770,27 eur, rozdiel financuje Mesto Sládkovičovo. V čase keď sme sa dozvedeli, že náš projekt bol úspešný už prebiehalo verejné obstarávanie, ktoré vyhral dodávateľ Bala a.s. Šamorín. Nasledovala kontrola najprv zo strany TTSK, následne na základe podnetu kontrola pokračovala ÚVO (Úrad verejného obstarávania). Kontrola bola uzavretá až koncom júna 2018 (neuveriteľné). Práce na stavbe boli začaté 01.08.2018 a budú ukončené 28.02.2019...

Detail

09.11.2018

Zriadenie odborných učební pre Spojenú školu Karola Kuffnera v Sládkovičove

Dňa 03.07.2018 sme dostali Rozhodnutie o schválení projektu "Zriadenie odborných učební pre Spojenú školu Karola Kuffnera v Sládkovičove". Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 81988,91 eur, z toho spolufinancovanie SR je vo výške 77 889,46 eur, rozdiel financuje Mesto Sládkovičovo...

Detail

17.09.2018

História a súčasnosť mestského parku v Sládkovičove

História Parková plocha bola založená v roku 1867. Pochádza z doby po založení cukrovaru. Historické mapy ani dokumenty tu nenaznačujú existenciu koncepčne navrhovanej záhrady alebo parku. Priestor za kúriou panstva bol totiž primárne určený pre hospodárske objekty - stodolu tvare kríža, stajne pre kone a dobytok, kočiareň, ľadovne, pivnice, dielne a šopy. Poslednou dodnes zachovalou súčasťou bývalého hospodárstva je murovaná sýpka v južnej polovici plochy. Výrazné úpravy sa na území parku realizovali počas obdobia rekonštrukcie kaštieľa a výstavby mauzólea Kuffnerovcov.

Detail

04.09.2018

Mení sa harmonogram prác stavby "Budovanie optickej siete v Sládkovičove"

Dňa 15.05.2018 sme zverejnili informáciu o budovaní optickej siete v Sládkovičove. Žiaľ, práce nepostupujú podľa pôvodného harmonogramu. Po rokovaní s investormi stavby, dodávateľ predložil na MÚ Sládkovičovo prepracovaný harmonogram výstavby

Detail

20.07.2018

Revitalizácia chráneného územia – Sládkovičovského parku

V tomto roku bola zahájená príprava projektovej dokumentácie Revitalizácia Sládkovičovského parku. V tejto veci sa dňa 06.06.2018 konalo koordinačné stretnutie dotknutých orgánov štátnej správy a ochrany prírody, odborne spôsobilej projektantky Ing. Tamary Reháčkovej a pracovníkov MÚ Sládkovičovo. Predmetom rokovania bolo dohodnutie postupu pri príprave projektovej dokumentácie a následne pri realizácii prác „Revitalizácia chráneného územia – Sládkovičovský park“.

Detail

Oznamy

21.01.2019

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 18. januára 2019 vo veku nedožitých 53 rokov zomrel občan nášho mesta Kamil Kapucza.

Detail

16.01.2019

Výzva na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2019

Mesto Sládkovičovo, ako správca dane v zmysle § 15 ods. 1 zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vás vyzýva na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2019 do termínu 31.01.2019.

Detail

15.01.2019

Pracovná ponuka na miesto učiteľky (riaditeľky v 1 osobe) v ZŠ Hrubý Šúr

Starosta obce Hrubý Šúr hľadá učiteľku (riaditeľku v jednej osobe)na TPP pre ZŠ Hrubý Šúr - 1. stupeň s vyučovacím jazykom slovenským s nástupom od 1.2.2019, príp. 1.3.2019. Ide o jednu triedu s 12 deťmi 1.- 4. ročník. Kontakt Ing. Adrián Takács, starosta obce, 0905436099.

Detail

Úradná tabuľa