Navigácia

Obsah

Kalendár akcií

12.12.2019

Vianočné Sládkovičovo 1

Vianočné Sládkovičovo

Mesto Sládkovičovo všetkých srdečne pozýva * 12.12.2019 o 19.00 hod.do veľkej sály Inovatechu na Slávnostný vianočný koncert, kde vystúpia naši domáci interpreti a Zuzana Szpevár. Po skončení koncertu sa bude podávať punč primátora mesta a vianočné cukrovinky. * 13.12.2019 od 15.00 hod. pred Inovatech na Vianočné trhy, * 13.12.2019 o 16.30 hod. do veľkej sály Inovatechu na Vianočný koncert ZŠ K. Kuffnera, * 13.12.2019 o 18.00 hod. do veľkej sály Inovatechu na Vianočný koncert ZŠ s MŠ Sándora Petőfiho s VJM.

Detail

Aktuálne informácie

11.11.2019

Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Sládkovičovo.

V súvislosti so zverejnením Výzvy na predkladanie projektových zámerov s kódom: IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13 v rámci OP IROP 2014-2020, plánuje mesto Sládkovičovo predložiť projektový zámer, týkajúci sa vybudovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste.

Detail

16.10.2019

Pozvánka na 12. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Pozývame Vás na 12. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, ktoré sa bude konať dňa 22. októbra 2019 (v utorok) o 17.00 hod. v rokovacej miestnosti TI Inovatech v Sládkovičove.

Detail

02.09.2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sládkovičovo č. 102/2019 o určení názvov ulíc v meste Sládkovičovo

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sládkovičovo č. 102/2019 o určení názvov ulíc v meste Sládkovičovo

Detail

Oznamy

05.12.2019

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 5. decembra 2019 vo veku 84 rokov zomrela občianka nášho mesta Mária Pavlovičová, rodená Justyáková.

Detail

02.12.2019

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina a Zbor pre občianske záležitosti s hlbokým zármutkom oznamujú obyvateľom,  že dňa 29. novembra 2019 vo veku 65 rokov zomrel občan nášho mesta Jozef Buday.

Detail

02.12.2019

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina a Zbor pre občianske záležitosti s hlbokým zármutkom oznamujú obyvateľom,  že dňa 28. novembra 2019 vo veku 82 rokov zomrel občan nášho mesta Štefan Čano.

Detail

Úradná tabuľa