Navigácia

Obsah

Kalendár akcií

Aktuálne informácie

17.09.2018

História a súčasnosť mestského parku v Sládkovičove

História Parková plocha bola založená v roku 1867. Pochádza z doby po založení cukrovaru. Historické mapy ani dokumenty tu nenaznačujú existenciu koncepčne navrhovanej záhrady alebo parku. Priestor za kúriou panstva bol totiž primárne určený pre hospodárske objekty - stodolu tvare kríža, stajne pre kone a dobytok, kočiareň, ľadovne, pivnice, dielne a šopy. Poslednou dodnes zachovalou súčasťou bývalého hospodárstva je murovaná sýpka v južnej polovici plochy. Výrazné úpravy sa na území parku realizovali počas obdobia rekonštrukcie kaštieľa a výstavby mauzólea Kuffnerovcov.

Detail

05.09.2018

Oznámenie o zahájení prác na asfaltovaní miestnej komunikácie

Mesto Sládkovičovo, oznamuje obyvateľom, že zajtra 6.9.2018, budú zahájené práce na asfaltovaní miestnej komunikácie na úseku Technické služby Sládkovičovo až železničná stanica. Žiadame Vás, aby ste na danom úseku neparkovali.

Detail

04.09.2018

Mení sa harmonogram prác stavby "Budovanie optickej siete v Sládkovičove"

Dňa 15.05.2018 sme zverejnili informáciu o budovaní optickej siete v Sládkovičove. Žiaľ, práce nepostupujú podľa pôvodného harmonogramu. Po rokovaní s investormi stavby, dodávateľ predložil na MÚ Sládkovičovo prepracovaný harmonogram výstavby

Detail

03.09.2018

Oznámenie o zahájení prác na sídlisku J. Dalloša

Mesto Sládkovičovo, oznamuje obyvateľom sídliska Jána Dalloša, že zajtra 4.9.2018, budú zahájené práce na parkovisku medzi bytovými domami so súpisnými číslami 1351, 1352 a 1353. Žiadame Vás, aby ste uvoľnili parkovisko medzi bytovými domami.

Detail

20.07.2018

Revitalizácia chráneného územia – Sládkovičovského parku

V tomto roku bola zahájená príprava projektovej dokumentácie Revitalizácia Sládkovičovského parku. V tejto veci sa dňa 06.06.2018 konalo koordinačné stretnutie dotknutých orgánov štátnej správy a ochrany prírody, odborne spôsobilej projektantky Ing. Tamary Reháčkovej a pracovníkov MÚ Sládkovičovo. Predmetom rokovania bolo dohodnutie postupu pri príprave projektovej dokumentácie a následne pri realizácii prác „Revitalizácia chráneného územia – Sládkovičovský park“.

Detail

Oznamy

15.10.2018

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina a Zbor pre občianske záležitosti s hlbokým zármutkom oznamujú obyvateľom,  že dňa 12. októbra 2018 vo veku 66 rokov zomrela občianka nášho mesta Alžbeta Chityelová, rodená Bondorová.

Detail

10.10.2018

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina a Zbor pre občianske záležitosti s hlbokým zármutkom oznamujú obyvateľom,  že dňa 7. októbra 2018 vo veku 64 rokov zomrel občan nášho mesta Ferdinand Patzelt.

Detail

08.10.2018

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 3. októbra 2018 vo veku 47 rokov zomrel občan nášho mesta Róbert Bende.

Detail