Navigácia

Obsah

Kalendár akcií

Aktuálne informácie

01.04.2020

Dôležité upozornenie pre seniorov

Aj pracovníci odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR boli nútení prijať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie šíriaceho sa vírusu COVID-19 a osobné stretnutia s občanmi a spolupracovníkmi presunúť do „on-line sveta“. Keďže v súčasnosti takmer celá krajina funguje na internetovej komunikácii, snažíme sa prostredníctvom mladšej generácie osloviť tú staršiu. Napriek ťažkej životnej situácii sa nájdu ľudia, ktorí sa snažia svojím nekalým konaním zneužiť dôveru poctivého človeka. Týka sa to predovšetkým cieľovej skupiny SENIORI, avšak obeťou podvodníkov sa môže stať každý z nás. Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v terajšom krízovom režime sme sa rozhodli pripraviť leták obsahujúci krátke rady a odporúčania. Čím väčšiu informovanosť dosiahneme, tým bude riziko nápadu trestnej činnosti menšie.

Detail

31.03.2020

Odporúčania Štátnej veterinárnej správy SR pri predaji potravín

Odporúčania ŠVPS SR na zabránenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 pri predaji potravín

Detail

31.03.2020

Usmernenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR v chovoch hospodárskych zvierat

Usmernenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR na zabránenie šírenia koronavírusovej infekcie v chovoch hospodárskych zvierat.

Detail

29.03.2020

Otvorenie Zberného dvora v Sládkovičove od 30.3.2020

Technické služby Sládkovičovo oznamujú občanom, že Zberný dvor v Sládkovičove bude od 30.03.2020 otvorený nasledovne...

Detail

26.03.2020

Uzatvorenie prevádzky Zberného dvora pre verejnosť !!!

Na základe aktualizácie usmernenia k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia COVID-19 Ministerstvo životného prostredia obmedzilo prevádzku zberných dvorov. Obmedzenia súvisia s vydaným opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2595/2020 zo dňa 15. marca 2020 a č. OLP/2956/2020 zo dňa 16.marca 2020 týkajúcich sa činností súvisiacich s nakladaním odpadov len v obmedzenej miere. Preto Technické služby Sládkovičovo rušia na „Zbernom dvore“ prevádzkové hodiny pre občanov odo dňa 26.3.2020 až do odvolania. Za porozumenie a dodržanie nasledovných nariadení ďakujeme.

Detail

25.03.2020

ÚVZ SR - Závery z rokovania vlády SR a zo zasadnutia Ústredného krízového štábu SR

ÚVZ SR - Závery z rokovania vlády SR a zo zasadnutia Ústredného krízového štábu SR

Detail

25.03.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR k zatvoreniu predajní v nedeľu k 25.3.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR k zatvoreniu predajní v nedeľu k 25.3.2020

Detail

25.03.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR o povinnosti nosiť rúška k 25.3.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR o povinnosti nosiť rúška k 25.3.2020

Detail

25.03.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR k poskytovaniu sociálnych služieb k 25.3.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR k poskytovaniu sociálnych služieb k 25.3.2020

Detail

23.03.2020

Posunutie termínu platnosti minuloročných nálepiek na smetných nádobách

Mesto Sládkovičovo oznamuje obyvateľom, že z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením infekcie spôsobenej koronavírusom, posúva termín doručovania rozhodnutí o vyrúbení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2020. Nálepka, ktorá potvrdzuje úhradu uvedeného miestneho poplatku za rok 2019, zostáva v platnosti do 30. júna 2020. O prípadných ďalších zmenách Vás budeme včas informovať.

Detail

Oznamy

31.03.2020

Zmena úradných hodín Sociálnej poisťovne od 1. apríla 2020

Sociálna poisťovňa upravuje od 1. apríla 2020 úradné hodiny, v stredu budú od 13.00 do 16.00 hod.

Detail

27.03.2020

Upozornenie Sociálnej poisťovne na zaslanie čestného vyhlásenia rodičov na OČR

Rodičia na OČR musia poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie...

Detail

27.03.2020

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 26. marca 2020 vo veku 99 rokov zomrela občianka nášho mesta Mária Trenknerová rodená Drobárová.

Detail

25.03.2020

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 18. marca 2020 vo veku nedožitých 65 rokov zomrel občan nášho mesta Juraj Nagy.

Detail

25.03.2020

Preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v jarnom období

Preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v jarnom období

Detail

25.03.2020

Odporúčania psychoteapeutky PaedDr. Zlaty Šramovej v krízovej situácii

Odporúčania v krízovej situácii Užívaj c vitamín, d vitamín, ženšen, echinaceu aj v prírodnej forme. Urob si zoznam vecí, ktoré by si rád/a urobil/a keď budeš mať čas a urob to hneď nie o 4 dni. Vyber si niečo čo by si sa mohol/mohla učiť ( nové zručnosti, cudzí jazyk, hudobný nástroj...). Počúvaj rozprávky. Kresli, maľuj, tvor niečo rukami...

Detail

Úradná tabuľa

Novinky o koronavíruse a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií