Navigácia

Obsah

Kalendár akcií

01.02.2020

Ples rodičov ZŠ s MŠ Sándora Petőfiho s VJM 1

Ples rodičov ZŠ s MŠ Sándora Petőfiho s VJM

Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Základná organizácia pri Základnej škole s materskou školou Sándora Petőfiho v Sládkovičove Vás srdečne pozýva na tradičný Ples rodičov, ktorý sa uskutoční dňa 1. februára 2020, v sobotu o 19.00 hod. v jedálni Vysokej školy na Richterovej ulici. Vstupné 20 € (aperitív, 2 večere, káva, zákusok). Do tanca hrá skupina Csavargók. Lístky sú v predpredaji do 25. januára 2020 na riaditeľstve školy a v predajni potravín u p. Kováčovej na Hviezdoslavovej ulici.

Detail

Aktuálne informácie

09.01.2020

Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete.

Ministerstvo vnútra SR rieši národný projekt na zvýšenie podielu zainteresovaných subjektov prevencie kriminality ako celoplošný problém v Slovenskej republike. Predpokladom realizácie komplexného a koordinovaného riešenia úloh prevencie kriminality v oblasti podpory a pomoci obetiam je potrebné poskytovanie služieb na verejne prístupných a známych miestach. Kontaktné body budú nie len miestom konzultácií a poskytovania informácií, ale zároveň priestorom pre sieťovanie a koordináciu asistenčných systémov a inštitúcií.

Detail

11.11.2019

Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Sládkovičovo.

V súvislosti so zverejnením Výzvy na predkladanie projektových zámerov s kódom: IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13 v rámci OP IROP 2014-2020, plánuje mesto Sládkovičovo predložiť projektový zámer, týkajúci sa vybudovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste.

Detail

16.10.2019

Pozvánka na 12. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Pozývame Vás na 12. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, ktoré sa bude konať dňa 22. októbra 2019 (v utorok) o 17.00 hod. v rokovacej miestnosti TI Inovatech v Sládkovičove.

Detail

Oznamy

23.01.2020

Výzva na podanie daňového priznania

Mesto Sládkovičovo, ako správca dane v zmysle § 15 ods. 1 zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vás vyzýva na podanie daňového priznania k dani na rok 2020 do termínu 31.1.2020.

Detail

20.01.2020

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 18. januára 2020 vo veku 39 rokov zomrela občianka nášho mesta Mária Mezeiová.

Detail

20.01.2020

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 19. januára 2020 vo veku  88 rokov zomrela občianka nášho mesta Helena Csanakyová, rodená Pethőová.

Detail