Navigácia

Obsah

Kalendár akcií

Aktuálne informácie

24.06.2019

Územný plán mesta Sládkovičovo - Zmeny a doplnky č. 4/2019 - Návrh

Územný plán mesta Sládkovičovo - Zmeny a doplnky č. 4/2019 - Návrh

Detail

18.06.2019

"Územný plán mesta Sládkovičovo - Zmeny a doplnky č. 4/2019 - Rozhodnutie OU Galanta o posudzovaní EIA

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, vydáva v súlade s § 56 písm. b) a podľa § 7 zákona číslo 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe Oznámenia o strategickom dokumente "Územný plán mesta Sládkovičovo - Zmeny a doplnky č. 4/2019

Detail

06.06.2019

Prerokovanie Dodatku č. 4/2019 UPM Sládkovičovo - Oznámenie o konflikte záujmov

Ing. Anton Szabó, primátor mesta Sládkovičovo, pred prerokovaním Dodatku č. 4/2019 Územného plánu mesta Sládkovičovo v zmysle čl. 6 ods.1 Zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov oznamujem, že som v konflikte záujmov s tým, že vlastním nehnuteľnosti v Zóna č. XVa, b a XVIc.

Detail

Oznamy

15.07.2019

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 14. júla 2019 vo veku 83 rokov zomrela občianka nášho mesta Magdaléna Jónásová rodená Katonová. Posledná rozlúčka so zosnulou sa koná dňa 17. júla 2019 ( v stredu ) o 16 hod. v Dome smútku v Sládkovičove. Zádušná svätá omša sa bude konať v deň pohrebu o 15.00 hod. v Rímsko-katolíckom kostole v Sládkovičove.  Česť jej pamiatke !

Detail

02.07.2019

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante V súvislosti so súčasným stavom a vývojom poveternostnej situácie v územnom obvode okresu Galanta a na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1) písm. a)a b) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Detail

02.07.2019

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 1. júla 2019 vo veku 76 rokov zomrela občianka nášho mesta Alžbeta Grossmanová rodená Dóková. Posledná rozlúčka so zosnulou sa koná dňa 4. júla 2019 (vo štvrtok) o 14.30 hodine v Dome smútku v Sládkovičove. Česť jej pamiatke!

Detail

Úradná tabuľa