Navigácia

Obsah

Kalendár akcií

25.08.2018

Stredoeurópsky pohár silných mužov - Sládkovičovo 2018

Stredoeurópsky pohár silných mužov

Pozývame Vás na Stredoeurópsky pohár silných mužov, ktorý sa uskutoční dňa 25.08.2018 od 14:00 pred TI Inovatech.

Detail

Aktuálne informácie

20.07.2018

Revitalizácia chráneného územia – Sládkovičovského parku

V tomto roku bola zahájená príprava projektovej dokumentácie Revitalizácia Sládkovičovského parku. V tejto veci sa dňa 06.06.2018 konalo koordinačné stretnutie dotknutých orgánov štátnej správy a ochrany prírody, odborne spôsobilej projektantky Ing. Tamary Reháčkovej a pracovníkov MÚ Sládkovičovo. Predmetom rokovania bolo dohodnutie postupu pri príprave projektovej dokumentácie a následne pri realizácii prác „Revitalizácia chráneného územia – Sládkovičovský park“.

Detail

20.07.2018

Sadové úpravy - Revitalizácia uličnej zelene mesta Sládkovičovo

Mesto Sládkovičovo v rokoch 2016 a 2017 postupne prijalo finančné prostriedky za náhradnú výsadbu drevín v zmysle Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny vo výške 207.109,04 + 93.410,13 = 300.519,17 Eur. V zmysle platnej legislatívy, tieto finančné prostriedky mesto Sládkovičovo má použiť na náhradnú výsadbu zelene. Vzhľadom na rozsah prác bolo zrejmé, že treba spracovať projektovú dokumentáciu na sadové úpravy. Projektová dokumentácia mala obsahovať pasportizáciu jestvujúceho stavu verejnej zelene a mala navrhnúť sadové úpravy, ktoré vyhovujú spoločenským požiadavkám a nebudú náročné na údržbu verejnej zelene.

Detail

Oznamy

16.08.2018

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 15. augusta 2018 vo veku 63 rokov zomrela občianka nášho mesta Helena Grunzová, rodená Tavaliová.

Detail

09.08.2018

Oznamjeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom  oznamuje obyvateľom, že dňa 9. augusta 2018 vo veku 68 rokov zomrel občan nášho mesta Ladislav Horák.

Detail

09.08.2018

Oznam mestskej knižnice

Oznamujeme občanom, že v termíne 13.-23.8.2018 bude Mestská knižnica v Sládkovičove zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky.

Detail