Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 2/1991 o ochrane a režime prevádzky mestského parku Stiahnuté: 161x

VZN č. 7/1993 o mestských symboloch Stiahnuté: 149x

VZN č. 9/1995 o predaji mestských bytov, dodatok 1/1999, dodatok 2/1999, dodatok 3/2000 Stiahnuté: 187x

VZN č. 24/2000 o zvláštnom využívaní miestnych komunikácií Stiahnuté: 150x

VZN č. 35/2003 o chove psov, dodatok č. 1 z roku 2012 Stiahnuté: 165x

VZN č. 39/2004 o určení školského obvodu základných škôl, dodatok č. 1/2015 Stiahnuté: 149x

VZN č. 44/2004 o o čistení, údržbe verejných priestranstiev, parkovaní MV a ochrane verejného poriadku Stiahnuté: 184x

VZN č. 44/2004 o čistení, údržbe verejných priestranstiev, parkovaní motorových vozidiel a ochrane verejného poriadku, Dodatok č. 1/2018 Stiahnuté: 65x

VZN č. 50/2006 o nakladaní s komunálnymi odpadmi Stiahnuté: 191x

VZN č. 50/2006 o nakladaní s komunálními odpadmi, dodatok č. 1/2011 Stiahnuté: 147x

VZN č. 51/2006 o pamätihodnostiach mesta Stiahnuté: 183x

VZN č. 55/2007 o určení názvu ulice Stiahnuté: 178x

VZN č. 57/2007 o podmienkach predaja na trhových miestach Stiahnuté: 141x

VZN č. 57/2007 o podmienkach predaja na trhových miestach, dodatok č. 1 z roku 2007 Stiahnuté: 122x

VZN č. 57/2007 o podmienkach predaja na trhových miestach, Trhový poriadok -Príloha č. 1/2007 Stiahnuté: 179x

VZN č. 57/2007 o podmienkach predaja na trhových miestach, Trhový poriadok – Príloha č. 2/2007 Stiahnuté: 135x

VZN č. 57/2007 o podmienkach predaja na trhových miestach, Cenník poplatkov 2015 Stiahnuté: 149x

VZN č. 61/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu města Stiahnuté: 243x

VZN č. 62/2008 o príspevku na čiast. úhradu nákl. v školách Stiahnuté: 206x

VZN č. 62/2008 o príspevku na čiast. úhradu nákl. v školách, dodatok č. 1 z roku 2009 Stiahnuté: 165x

Stránka