Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mesto Sládkovičovo
MestoSládkovičovo
Diószeg város hivatalos honlapja

Užitočné informácie pre odídencov z Ukrajiny

Informácie o finančnej podpore 

Інформація про фінансову підтримку 

Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle

 

Kompletný informačný leták pre odídencov z Ukrajiny 

Informačný leták o dočasnom útočisku v ukrajinskom jazyku 
Informačný leták o dočasnom útočisku v anglickom a slovenskom jazyku 
Informačný leták o dačasnom útočisku - verzia pre tlač 

Ubytovanie

Mesto Sládkovičovo vyzýva občanov a subjekty, ktoré by vedeli poskytnúť  ubytovanie pre vojnových utečencov z Ukrajiny, aby túto skutočnosť nahlásili mailom na sladkovicovo@sladkovicovo.sk a ildiko.botlo@sladkovicovo.sk, prípadne telefonicky na t.č. 031/784 09 63 alebo 031/784 27 12. Je potrebné uviesť meno, priezvisko, adresu, tel. č., adresu ubytovacieho zariadenia, kapacitu zariadenia a či je možné umiestniť aj domáceho miláčika.

Antigenové testy 

Mesto Sládkovičovo oznamuje občanom a subjektom, ktoré poskytujú ubytovanie pre utečencov z Ukrajiny, že okrem povinnosti nahlasovania tejto skutočnosti a zmien súvisiacich s ubytovaním, majú možnosť vyzdvihnúť si pre nich antigenové testy. Pri počte 10 a viac ubytovaných sa prevzatie Ag testov realizuje na Okresnom úrade v Galante, pri počte menej ako 10 na Mestskom úrade v Sládkovičove.

Nahlásiť ubytovaných je možné mailom na sladkovicovo@sladkovicovo.sk a ildiko.botlo@sladkovicovo.sk, prípadne telefonicky na t.č. 031/7840963 alebo 031/784 27 12 denne do 9.00 hod.

Dočasné útočisko

Uznesením č. 144 z 28.2.2022 Vláda SR schválila návrh na vyhlásenie poskytovania dočasného útočiska podľa §29 ods. 2 Zákona o azyle štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, ktorý spôsobil hromadný prílev cudzincov na úzmie SR.

Za rodinného príslušníka štátneho občana Ukrajiny sa považuje:
* manžel štátneho občana Ukrajiny,
* maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana Ukrajiny,
* rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny

Začiatok poskytovania dočasného útočiska je od 1.3.2022.

Poskytovanie dočasného útočiska je do 31.12.2022.

Vyhlásenie cudzinca k žiadosti o poskytnutie dočasného útočiska 

Preukaz pre cudzincov - Ukrajincov, ktorým sa poskytlo dočasné útočisko nebude vydávať 
migračný úrad, ALE PRÍSLUŠNÉ ÚTVARY ÚRADU HRANIČNEJ A CUDZINECKEJ POLÍCIE 
PREZÍDIA PZ. V zmysle zákona o azyle  sa im vydá doklad o tolerovanom pobyte na území 
Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“. 

V prípade, ak vedia cudzinci žiadajúci o poskytnutie dočasného útočiska hodnoverným spôsobom 
preukázať svoju totožnosť a štátnu príslušnosť, bude im bezodkladne vydaný doklad o
tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“.

Platnosť dokladu bude obmedzená na čas, na ktorý bolo vyhlásené poskytovanie dočasného 
útočiska. Vláda môže poskytovanie dočasného útočiska predĺžiť.

V zmysle zákona o azyle sa poskytovanie dočasného útočiska nebude týkať osôb, ktoré majú 
na území Slovenskej republiky už udelený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt. 
Ďalej osôb, ktorým Slovenská republika udelila azyl alebo poskytla doplnkovú ochranu a nebude sa
vzťahovať ani na tých, ktorí sú žiadateľmi o udelenie azylu.

Ak sa žiadosti cudzinca o poskytnutie dočasného útočiska VYHOVIE,
rozhodnutie sa nevydáva. CUDZINCOVI SA VYDÁ LEN DOKLAD O TOLEROVANOM
POBYTE NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY S OZNAČENÍM „ODÍDENEC“.

Podrobnejšie informácie a najčastejšie otázky ohľadne príchodu na
územie Slovenska nájdete na stránke: https://ua.gov.sk/ [2]

Informácie pre občanov, ktorí sa nachádzajú na Ukrajine a pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny 
zverejňuje aj Ministerstvo zahraničných vecí SR [3].

VIAC NA:
https://www.upsvr.gov.sk/media/medialne-spravy/uzitocne-informacie-pre-obcanov-ukrajiny-korisna-informacia-dla-gromadan-ukraini-useful-information-for-citizens-of-ukraine.html?page_id=1159972


Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti (v slovenskom a ukrajinskom jazyku) 

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti (v slovenskom a anglickom jazyku)

 

Informácie ktoré vás môžu zaujať

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Kalendár odvozu odpadu

Život v Sládkovičove

Virtuálna prehliadka

Virtuálna prehliadka mesta