Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 83/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady, dodatok č. 3/2016 Stiahnuté: 265x

VZN č. 85/2014 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb Stiahnuté: 238x

VZN č. 86/2014 o ohrozenom území Stiahnuté: 156x

VZN č. 87/2014 o držaní psov Stiahnuté: 323x

VZN č. 88/2015 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 437x

VZN č. 89/2015 o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách Stiahnuté: 280x

VZN č. 90/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ Stiahnuté: 233x

VZN č. 90/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ, Dodatok č. 1/2017 Stiahnuté: 226x

VZN č. 90/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ, Dodatok č.2/2018 Stiahnuté: 178x

VZN č. 90/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do ZŠ, Dodatok č. 3/2019 Stiahnuté: 48x

VZN č. 91/2016 o prevádzkovom poriadku pre pohrebiská Stiahnuté: 401x

VZN č. 92/2016 o Mestskej polícii v Sládkovičove Stiahnuté: 228x

VZN č. 93/2016 o určení názvu ulice – Vincov les Stiahnuté: 240x

VZN č. 94/2016 o vymedzení ohrozeného územia v areáli TK Vincov les Stiahnuté: 344x

VZN č. 95/2016 o určení názvov ulíc v Sládkovičove Stiahnuté: 289x

VZN č. 96/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné účely Stiahnuté: 275x

VZN č. 97/2016 o nakladaní s KO a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 305x

VZN č. 97/2016 o nakladaní s KO a drobnými stavebnými odpadmi, Dodatok č. 1/2017 Stiahnuté: 290x

VZN č. 98/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane na území mesta Sládkovičovo Stiahnuté: 333x

VZN č. 99/2017 o poskytovaní vecných a peňažných darov mestom Sládkovičovo občanom a bývalým občanom mesta Stiahnuté: 245x

Stránka