Navigácia

Obsah

Mgr. Silvia Michaleková


Úloha v org. štruktúre

Odbor vnútornej správy - sociálne veci

Komisia sociálna a bytová - zapisovateľka