Navigácia

Obsah

Odbor vnútornej správy

Organizačné zaradenie

Mestský úrad Sládkovičovo

Osoby

Meno Funkcie Telefón
Gubíniová Mária, Ing. vedúca odboru 031/788 39 21
Kyselová Edita matrika a evidencia obyvateľov 031/784 24 90
Michaleková Silvia, Mgr. sociálne veci 031/788 39 14
Červenková Zuzana, Ing. referentka kultúry, evidencia hrobových miest 0901704410
Skukáleková Adriana kancelária prvého kontaktu a pokladňa 031/784 27 12
Uherová Erika archivácia