Navigácia

Obsah

Ing. Zuzana Červenková

vCard

Úloha v org. štruktúre

Odbor vnútornej správy - referentka kultúry, evidencia hrobových miest

Komisia kultúry - zapisovateľka