Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
10.08.2020

76/2020

Orez 2 ks Sofory janonskej na cintoríne v Sládkovičove.

1 100,00 EUR

Ing. Peter Kovács

Mesto Sládkovičovo

04.08.2020

75/2020

Vysokotlakové čistenie kanalizácie v bytovke sídlisko stred.

120,00 EUR

Karol Ostrožanský

Mesto Sládkovičovo

04.08.2020

74/2020

Tlač novín "Život v Sládkovičove"

1 252,80 EUR

Daniš Oto - Vyd. a rekl. ag. DANIŠ

Mesto Sládkovičovo

28.07.2020

73/2020

Dezinfekcia vnútorných priestorov Poliklinika Sládkovičovo.

Neuvedené

NANO Disinfect

Mesto Sládkovičovo

22.07.2020

72/2020

Sklo na autobusovú zastávku na Fučíkovej ulici.

143,36 EUR

SGP s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

16.07.2020

71/2020

Revízia vyhradených technických zariadení: VŠ Danubius Sládkovičovo

324,00 EUR

Ing. Štefan Drgoňa

Mesto Sládkovičovo

16.07.2020

70/2020

Odpadkové koše Classic 50 L so schránkou na sáčky na psie exkrementy.

1 098,00 EUR

ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

13.07.2020

69/2020

Analýza súladu s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej…

2 964,00 EUR

Datalan a.s.

Mesto Sládkovičovo

13.07.2020

68/2020

Dokúpenie modulu Banka - výstup pre jeden formát.

183,43 EUR

Asseco Solutions a.s.

Mesto Sládkovičovo

13.07.2020

67/2020

Servis a dezinfekcia delených klimatizačných jednotiek.

186,00 EUR

Zoltán Szemeth, Clíma-Partner

Mesto Sládkovičovo

03.07.2020

66/2020

Dobudovanie chodníka.

1 164,24 EUR

Savingplus spol. s r.o.

Mesto Sládkovičovo

02.07.2020

65/2020

Jednokrídlové celo-hliníkové informačné vitríny 3 ks.

1 076,40 EUR

ALUPROJEKT s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

01.07.2020

64/2020

Dopravné značenia od námestia po Inovatech, stanicu a MŠ J. Dalloša

2 688,90 EUR

Dopravné značenie, s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

25.06.2020

63/2020

Dodávka materiálu na verejné osvetlenie.

8 384,00 EUR

KP spol. s r.o.

Mesto Sládkovičovo

17.06.2020

62/2020

Vypracovanie znaleckého posudku na parc. č. 401/2.

Neuvedené

Ing. Tünde Panyiková

Mesto Sládkovičovo

10.06.2020

61/2020

Vypracovanie PD "Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla" na Spojenej škole v…

250,00 EUR

ENERGIA-REAL, s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

09.06.2020

60/2020

Klampiarske práce ne MSkS.

220,00 EUR

Július Lévai

Mesto Sládkovičovo

04.06.2020

59/2020

Vysokotlakové čistenie kanalizácie v bytovke Stred č. 405/208.

106,00 EUR

Karol Ostrožanský

Mesto Sládkovičovo

04.06.2020

58/2020

Sporáky - bytovka stred Sládkovičovo.

2 131,20 EUR

mall

Mesto Sládkovičovo

04.06.2020

57/2020

GPON ONT, spotrebný materiál, zváranie optických uzlov

3 639,84 EUR

ByteComp, s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

29.05.2020

56/2020

Kontrola a tlaková skúška hasiacich prístrojov na poliklinike ul. J. Dalloša v Sládkovičove.

121,20 EUR

Haskont s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

29.05.2020

55/2020

Kontrola a tlaková skúška hasiacich prístrojov na sídl. Stred v Sládkovičove.

298,08 EUR

Haskont s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

29.05.2020

54/2020

Záložná prípojka NN pre TKVL.

2 883,10 EUR

Savingplus spol. s r.o.

Mesto Sládkovičovo

27.05.2020

53/2020

Pomocný materiál pre DHZ Sládkovičovo.

2 280,00 EUR

Pyrotex s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

25.05.2020

52/2020

Energetický audit pre ZŠ K. Kuffnera Sládkovičovo.

1 500,00 EUR

ENERGY-CERT, s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: