Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mesto Sládkovičovo
MestoSládkovičovo
Diószeg város hivatalos honlapja

Dokumenty hlavného kontrolóra

2024

Správa o kontrole plnenia uznesení z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove

Správa o kontrole plnenia uznesení z 9. zasadnutia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 509,13 kB
Vložené: 3. 4. 2024

Súhrnná správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove, ktoré neboli splnené, alebo boli v štádiu plnenia a sledovania k 20.02.2024

Súhrnná správa o kontrole plnenia uznesení ktoré neboli splnené alebo boli v štádiu púlnenia k 20.02.2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 517,5 kB
Vložené: 3. 4. 2024

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 353,43 kB
Vložené: 3. 4. 2024

2023

Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Sládkovičovo za rok 2023

Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Sládkovičovo za rok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 508,53 kB
Vložené: 3. 4. 2024

Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Sládkovičovo k 31.12.2023

Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Sládkovičovo k 31.12.2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 964,41 kB
Vložené: 3. 4. 2024

Správa z kontroly výberu daní za užívanie verejného priestranstva v súlade so VZN č. 107/2021 o miestnych daniach

Správa z Kontroly výberu daní za užívanie verejného priestranstva v súlade so VZN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 437,11 kB
Vložené: 3. 4. 2024

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu mesta Sládkovičovo za rok 2022

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta Sládkovičovo za rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,04 MB
Vložené: 20. 12. 2023

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Sládkovičovo na rok 2024 a viacročného rozpočtu na roky 2025-2026

Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu mesta na rok 2024 a 2025-2026 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,04 MB
Vložené: 20. 12. 2023

Správa z kontroly vedenia pokladnice a pokladničnej hotovosti

Správa z Kontroly vedenia pokladni a pokladničnej hotovosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 491,31 kB
Vložené: 20. 12. 2023

Správa z kontroly aktuálnosti interných smerníc, zásad a noriem a ich súlad s právnymi normami

Správa z kontroly aktuálnosti smerníc.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 736,52 kB
Vložené: 28. 11. 2023

Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Sládkovičovo k 30.06.2023

Správa o výsledku stavu a vývoja dlhu mesta k 30. 06. 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 961,08 kB
Vložené: 28. 11. 2023

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2023

Schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 348,31 kB
Vložené: 31. 7. 2023

Správa z kontroly plnenia povinnosti náhradnej výsadby

Správa z kontroly plnenia povinnosti náhradnej výsadby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 339,65 kB
Vložené: 26. 7. 2023

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 216,2 kB
Vložené: 26. 7. 2023

2022

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Sládkovičovo na rok 2023 a viacročného rozpočtu na roky 2024-2025

Odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu mesta na rok 2023 a 2024-2025.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,04 MB
Vložené: 20. 12. 2023

Súhrnná správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupitel'stva v Sládkovičove, ktoré neboli splnené alebo boli v štádiu plnenia a sledovania

Súhrnná správa o kontrole plnenia uznesení MZ, ktoré neboli splnené, alebo boli v štádiu plnenia a sledovania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 287,47 kB
Vložené: 26. 7. 2023

Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií

Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 321,14 kB
Vložené: 26. 7. 2023

Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Sládkovičovo k 31.12.2022

Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Sládkovičovo k 31.12.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 396,83 kB
Vložené: 26. 7. 2023

Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Sládkovičovo za rok 2022

Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Sládkovičovo za rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 336,28 kB
Vložené: 26. 7. 2023

SPRÁVA z kontroly správnosti refakturácie dodávky elektrickej energie nájomníkom, likvidácie vstupu do areálu, oprávnenosť úhrad za upratovacie a konzultačné služby na Termálnom kúpalisku Vincov les Sládkovičovo (

SPRÁVA z kontroly správnosti refakturácie dodávky elektrickej energie nájomníkom, likvidácie vstupu do areálu, oprávnenosť úhrad za upratovacie a konzultačné služby na Termálnom kúpalisku Vincov les Sládkovičovo (.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 422,9 kB
Vložené: 26. 7. 2023

Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Sládkovičovo k 31.03.2022

Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Sládkovičovo k 31.03.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 376,18 kB
Vložené: 26. 7. 2023

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,17 kB
Vložené: 26. 7. 2023

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu mesta Sládkovičovo za rok 2021 (520.4 kB)

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu mesta Sládkovičovo za rok 2021 (520.4 kB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 520,4 kB
Vložené: 26. 7. 2023

Správa z kontroly dodržiavania súladu dohôd o prácach mimo pracovného pomeru s príslušnými ustanoveniami zákona č. 311 2001 Z.z. Zákonník práce

Správa z kontroly dodržiavania súladu dohôd o prácach mimo pracovného pomeru s príslušnými ustanoveniami zákona č. 311 2001 Z.z. Zákonník práce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 551,11 kB
Vložené: 26. 7. 2023

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022 (185.3 kB)

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022 (185.3 kB).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 185,3 kB
Vložené: 26. 7. 2023

2021

Správa z kontroly zákonnosti obchodných verejných sút'aží vykonaných na MÚ Sládkovičovo

Správa z kontroly zákonnosti OVS vykonaných na MÚ Sládkovičovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,13 MB
Vložené: 26. 7. 2023

Súhrnná správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupitel'stva v Sládkovičove, ktoré neboli splnené, alebo boli v štádiu plnenia a sledovania

Súhrnná správa o kontrole plnenia uznesení MZ ktoré neboli splnené, alebo boli v štádiu riešenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 584,14 kB
Vložené: 26. 7. 2023

Správa z kontroly tvorby a čerpania rezervného fondu v roku 2020 mestom Sládkovičovo

Správa z kontroly tvorby a čerpania rezervného fondu v roku 2020 mestom Sládkovičovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 457,83 kB
Vložené: 26. 7. 2023

Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Sládkovičovo k 31.12.2021

Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Sládkovičovo k 31.12.2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 418,67 kB
Vložené: 26. 7. 2023

Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Sládkovičovo za rok 2021

Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Sládkovičovo za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 301,31 kB
Vložené: 26. 7. 2023

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 243,12 kB
Vložené: 26. 7. 2023

Správa z kontroly výkonu inventarizácie majetku účtovnej jednotky Termálne kúpalisko Vincov les, s.r.o.

Správa z kontroly výkonu inventarizácie majetku účtovnej jednotky Termálne kúpalisko Vincov les, s.r.o..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 217,11 kB
Vložené: 26. 7. 2023

Správa o výsledku kontroly dokumentácie investície „Úprava vstupu areálu ZŠ na Školskej ulici v Sládkovičove“ a investície „Oceľové zábradlie vedľa Košútskej cesty“

Správa o výsledku kontroly dokumentácie investície „Úprava vstupu areálu ZŠ na Školskej ulici v Sládkovičove“ a investície „Oceľové zábradlie vedľa Košútskej cesty“.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 240,4 kB
Vložené: 26. 7. 2023

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 222 kB
Vložené: 26. 7. 2023

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu mesta Sládkovičovo za rok 2020

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu mesta Sládkovičovo za rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 239,43 kB
Vložené: 26. 7. 2023

Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Sládkovičovo

Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu mesta Sládkovičovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 238,4 kB
Vložené: 26. 7. 2023

2020

Správa o výsledku kontroly stavu a výoja dlhu mesta

Správa o výsledku kontroly stavu a výoja dlhu mesta.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 434,02 kB
Vložené: 26. 7. 2023

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 239,44 kB
Vložené: 26. 7. 2023

Hlavný kontrolór od 1.6.2020

Hlavný kontrolór od 1.6.2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 52,94 kB
Vložené: 26. 7. 2023

Súhrnná správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove za II. polrok 2020, ktoré neboli splnené, alebo boli v štádiu plnenia a sledovania

Súhrnná správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove za II. polrok 2020, ktoré neboli splnené, alebo boli v štádiu plnenia a sledovania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 119,59 kB
Vložené: 26. 7. 2023

Správa z kontroly plnenia prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku

Správa z kontroly plnenia prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 236,82 kB
Vložené: 26. 7. 2023

Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020

Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 144,07 kB
Vložené: 26. 7. 2023

2019

Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2019

Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,27 MB
Vložené: 26. 7. 2023

Hlavná kontrolórka

Hlavná kontrolórka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 498 kB
Vložené: 26. 7. 2023

Správa o výsledku kontroly zrušenia neziskovej organizácie Poliklinika Sládkovičovo, n.o. v likvidácii

Správa o výsledku kontroly zrušenia neziskovej organizácie Poliklinika Sládkovičovo, n.o. v likvidácii.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,14 MB
Vložené: 26. 7. 2023

Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Sládkovičovo za rok 2019

Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Sládkovičovo za rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,2 MB
Vložené: 26. 7. 2023

Informácie ktoré vás môžu zaujať

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Kalendár odvozu odpadu

Život v Sládkovičove

Virtuálna prehliadka

Virtuálna prehliadka mesta