Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mesto Sládkovičovo
MestoSládkovičovo
Diószeg város hivatalos honlapja

Mestský rozhlas - neakt.

Zobrazené 61-90 z 166

Školský rok 2020/2021 sa začína 2. septembra

Dátum: 31. 8. 2020

Školský rok 2020/2021 sa začína 2. septembra 2020 a dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo v súvislosti s opatreniami pred šírením koronavírusu Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia, ktorými sa riadi aj mesto Sládkovičovo, ako ich zriaďovateľ. Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sládkovičovo budú fungovať za prísneho dodržiavania všetkých protiepidemiologických opatrení a odporúčaní Centrálneho krízového štábu Slovenskej republiky...

Laboratórne testy nepreukázali prítomnosť koronavírusu v potravinách a na obaloch výrobkov spoločnosti Fekollini

Dátum: 18. 8. 2020

Laboratórne testy nepreukázali prítomnosť koronavírusu v potravinách a na obaloch výrobkov spoločnosti Fekollini.
„Pri laboratórnej analýze bola vylúčená prítomnosť koronavírusu u našich výrobkov a obalov.Tento stav pripisujeme zavedeniu prísnych hygienických opatrení už od 26.2.2020, zriadeniu krízového tímu a detailného krízového plánu. Každý zamestnanec nášho závodu sa vie preukázať negatívnym covid19 testom.“ uvádza Andrej Gerstner, Marketing & PR Manažér spoločnosti Fekollini.

Veterinárni inšpektori Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Galanta vykonali kontrolu na mieste zameranú na preverenie bezpečnosti výroby potravín ako aj dodržiavania hygienických štandardov počas výroby.
Pri kontrole bolo preukázané, že prevádzkovateľ potravinárskeho podniku má zabezpečený a funkčný anti-COVID režim, ktorý prísne dodržuje a výrobky pochádzajúce z tejto prevádzky neohrozia zdravie spotrebiteľov, ako aj že pravdepodobnosť prenosu ochorenia potravinami je minimálna.

Oznámenie o aktuálnych opatreniach mesta v súvislosti s elimináciou  šírenia vírusu COVID - 19

Dátum: 13. 8. 2020

Na základe záveru zasadnutia krízového štábu mesta Sládkovičovo zo dňa 13. augusta 2020, ktorého sa zúčastnili aj regionálna hygienička Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante a zástupcovia odboru krízového riadenia Okresného úradu v Galante,  mesto Sládkovičovo s okamžitou platnosťou na dobu 14 dní ruší  a zakazuje organizovanie všetkých verejných hromadných kultúrnych a športových akcií ako i podujatí, pri ktorých dochádza k zhromažďovaniu väčšieho počtu osôb. Tento zákaz bude prehodnotený po uplynutí uvedenej lehoty podľa vývinu situácie.

Z dôvodu eliminácie ďalšieho šírenia vírusu  COVID- 19 v našom meste, na základe opatrení hlavného hygienika Slovenskej republiky  žiadame občanov a podnikateľské subjekty, aby striktne dodržiavali nevyhnutné kroky na zabránenie šírenia nákazy, nosili ochranné rúška v interiéri, používali ochranné rukavice a dezinfekciu a zbytočne sa nevystavovali riziku nákazy.

Mesto Sládkovičovo neodporúča v blízkom období organizovanie hromadných akcií, kultúrnych, športových a iných podujatí, kde dochádza k zhromažďovaniu väčšieho počtu osôb.

Dátum: 12. 8. 2020

Mesto Sládkovičovo z dôvodu, že od 10.8.2020 došlo k výraznému nárastu počtu osôb infikovaných vírusom COVID - 19 u obyvateľov mesta Sládkovičovo a okolitých obcí a vzhľadom na ďalší predpokladaný nárast počtu infikovaných, RÚVZ Galanta neodporúča mestu Sládkovičovo v blízkom období organizovanie hromadných akcií, kultúrnych, športových a iných podujatí, kde dochádza k zhromažďovaniu väčšieho počtu osôb.

Ing. Anton Szabó
Primátor mesta

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Dátum: 11. 8. 2020

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov...

Informácia zo zasadnutia Krízového štábu mesta Sládkovičovo

Dátum: 10. 8. 2020

Dňa 10.8.2020 sa na Mestskom úrade v Sládkovičove uskutočnilo zasadnutie Krízového štábu mesta Sládkovičovo. Predmetom rokovania bolo zaujatie stanoviska krízového štábu k organizovaniu plánovaných akcií v dňoch od 14. do 17. augusta 2020 v našom meste.
Po konzultácii a akceptovaní odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Galante zo dňa 10.8.2020 Krízový štáb mesta Sládkovičovo na základe aktuálnej situácie  prijal rozhodnutie o zrušení hodovej zábavy. Kultúrna akcia Deň Csemadoku sa dňa 15.8.2020 môže uskutočniť a sú povolené aj kolotoče počas hodov. Organizátori tohto podujatia sú povinní zabezpečiť dodržiavanie  všetkých platných zásad a krokov, ktoré platia pri organizovaní hromadných podujatí, ktoré môžu zabrániť šíreniu COVID-19.
V prípade, ak by v priebehu najbližších dní došlo k zhoršeniu epidemiologickej situácie v meste, krízový štáb opätovne zasadne a môže zrušiť aj povolené podujatia.  

Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla - 18 tr. ZŠ Sládkovičovo

Dátum: 30. 7. 2020

Mesto Sládkovičovo realizuje projekt spolufinancovaný Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, cez  Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru, ako poskytovateľa časti finančných prostriedkov výzvy OPKZP-PO4-SC411-2018-41 Operačný program: Kvalita životného prostredia. Mesto Sládkovičovo realizuje projekt s cieľom využitia geotermálnej energie.

Hlavnou aktivitou je:
Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla 

Konkrétny cieľ:
Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia"

Oznam - Covid-19

Dátum: 27. 7. 2020

Oznamujeme, že v meste Sládkovičovo bol u jednej osoby zaznamenaný výskyt nakazenia vírusom COVID- 19, nám dňa 27. júla 2020 túto informáciu telefonicky potvrdil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Galante. Podľa ich vyjadrenia je táto infikovaná osoba v súčasnosti hospitalizovaná. Regionálny úrad verejného zdravotníctva na základe údajov, ktoré od nakazenej osoby získal, identifikoval niekoľko osôb, ktoré s ňou boli v priamom  kontakte a podľa našich zistení im nariadili domácu karanténu. Tieto osoby sú zo strany úradu verejného zdravotníctva sledované a musia sa riadiť ich pokynmi ako aj  bezpečnostnými opatreniami...

Oznámenie o vybavení petície proti umiestneniu stavby materskej školy v areály Spojenej školy , Školská 1087 Sládkovičovo

Dátum: 8. 7. 2020

Oznámenie o vybavení petície proti umiestneniu stavby materskej školy v areály Spojenej školy , Školská 1087 Sládkovičovo

Výzva na predchádzanie a výskytu šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch

Dátum: 8. 7. 2020

Výzva na predchádzanie a výskytu šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

Opatrenie ÚVZ SR k hromadným podujatiam platné od 7.7.2020

Dátum: 7. 7. 2020

Opatrenie ÚVZ SR k hromadným podujatiam platné od 7.7.2020

Opatrenie ÚVZ SR k povinnej domácej izolácii po návrate zo zahraničia platné od 6.7.2020

Dátum: 7. 7. 2020

Opatrenie ÚVZ SR k povinnej domácej izolácii po návrate zo zahraničia platné od 6.7.2020

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia platné od 4.7.2020 k noseniu rúšok

Dátum: 6. 7. 2020

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia platné od 4.7.2020 k noseniu rúšok

Kalendár odvozu komunálneho a separovaného odpadu na 2. polrok 2020

Dátum: 1. 7. 2020

Kalendár odvozu komunálneho a separovaného odpadu na 2. polrok 2020

Oznámenie o ukončení núdzového stavu

Dátum: 15. 6. 2020

Oznámenie o ukončení núdzového stavu

Opatrenia ÚVR SR k prechodu cez hraničné priechody s Českom, Maďarskom a Rakúskom platné od 5.6.2020

Dátum: 5. 6. 2020

Opatrenia ÚVR SR k prechodu cez hraničné priechody s Českom, Maďarskom a Rakúskom platné od 5.6.2020

Usmernenie ÚVZ SR k prevádzke zotavovacích podujatí

Dátum: 5. 6. 2020

Usmernenie ÚVZ SR k prevádzke zotavovacích podujatí

Opatrenie ÚVZ SR - povolenie návštev v zariadeniach zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb

Dátum: 5. 6. 2020

Opatrenie ÚVZ SR - povolenie návštev v zariadeniach zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb platné od 3.6.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR k noseniu rúšok platné od 3.6.2020

Dátum: 5. 6. 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR k noseniu rúšok platné od 3.6.2020

Porucha na vodovodnom potrubí

Dátum: 3. 6. 2020

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje obyvateľom, že z dôvodu havarijného stavu na vodovodnom potrubí nebude voda v mestskom vodovode na celom území mesta Sládkovičovo až do 12.00 hod.

Informácia k Sládkovičovským kultúrnym dňom

Dátum: 1. 6. 2020

Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR z 20.5.2020, ktorým sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia v počte nad 100 osôb, sa vedenie mesta Sládkovičovo rozhodlo, že tradičné Sládkovičovské kultúrne dni v tomto roku nebudú.

Usmernenie hlavného hygienika SR k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa

Dátum: 25. 5. 2020

Usmernenie hlavného hygienika SR k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa

Usmernenie hlavného hygienika SR k prevádzke školských stravovacích zariadení

Dátum: 25. 5. 2020

Usmernenie hlavného hygienika SR k prevádzke školských stravovacích zariadení

Organizačné pokyny riaditeľky Spojenej školy, Školská 1087, Sládkovičovo k prevádzke organizačných zložiek Spojenej školy zriadenej mestom

Dátum: 25. 5. 2020

Organizačné pokyny riaditeľky Spojenej školy, Školská 1087, Sládkovičovo k prevádzke organizačných zložiek Spojenej školy zriadenej mestom.

Znovuotvorenie detských ihrísk na území mesta Sládkovičovo

Dátum: 21. 5. 2020

Všetky detské ihriská na území mesta a mestských častí sú od 21.5.2020 sprevádzkované. Prebehla dezinfekcia všetkých herných prvkov, lavičiek, košov, vstupnej bránky, výmena piesku a jeho dezinfekcia a na vstupoch sú umiestnené oznamy o pravidlách vstupu pre rodičov s deťmi.

Vycestovanie do určitých krajín s návratom na Slovensko do 24 hodín

Dátum: 21. 5. 2020

Vycestovanie do určitých krajín s návratom na Slovensko do 24 hodín

Tlačivo o prekročení štátnej hranice

Dátum: 21. 5. 2020

Tlačivo o prekročení štátnej hranice

Opatrenia ÚVZ SR k štátnej karanténe platné od 21.5.2020

Dátum: 21. 5. 2020

Opatrenia ÚVZ SR k štátnej karanténe platné od 21.5.2020

Aktualizované všetky opatrenia ÚVZ SR platné od 20.5.2020

Dátum: 21. 5. 2020

Aktualizované všetky opatrenia ÚVZ SR platné od 20.5.2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR k hromadným podujatiam platné od 20.5.2020

Dátum: 21. 5. 2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR k hromadným podujatiam platné od 20.5.2020

Zobrazené 61-90 z 166

Pre občanov

Kalendár

Aktuálne počasie

dnes, sobota 20. 4. 2024
mierny dážď 10 °C 4 °C
nedeľa 21. 4. polojasno 9/3 °C
pondelok 22. 4. oblačno 12/2 °C
utorok 23. 4. zamračené 11/5 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:14
DNES:410
TÝŽDEŇ:5139
CELKOM:1561210

Informácie ktoré vás môžu zaujať

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Kalendár odvozu odpadu

Život v Sládkovičove

Virtuálna prehliadka

Virtuálna prehliadka mesta