Tartalom

Szerződések, megrendelések, számlák

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
23.11.2022

Kúpna zmluva

290/2022

100,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Varga Ferdinand, Vargová Anna

23.11.2022

Zmluva o dielo č. 289 Revitalizácia mestského parku v Sládkovičove

289/2022

201 506,89 EUR

Mesto Sládkovičovo

Savingplus spol. s r.o.

23.11.2022

Nájomná zmluva č. 404/205/18 na opakovaný nájom č. 2

288/2022

232,74 EUR

Mesto Sládkovičovo

Vajdáková Silvia

23.11.2022

Nájomná zmluva č. 02/2018

287/2022

215,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Kollerová Iveta

21.11.2022

Dohoda o odstúpení a ukončení Zmluvy o dielo č. 251/2022 "Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Sládkovičovo".

286/2022

Nincs megadva

Mesto Sládkovičovo

INVEX spol. s r.o., Trnava

18.11.2022

Nájomná zmluva č. 01/2018 na opakovaný nájom č. 2

285/2022

215,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Katarína Poláčeková

16.11.2022

Nájomná zmluva č. 404/206/7 na opakovaný nájom č. 2

284/2022

334,42 EUR

Mesto Sládkovičovo

Alojz Zelník

16.11.2022

Kúpna zmluva č. 1/2022 Zdravotnícka technika a vybavenie pre CIZS Sládkovičovo

283/2022

191 860,44 EUR

Mesto Sládkovičovo

Messer Medical Home Care Slovakia, s.r.o.

15.11.2022

Nájomná zmluva č. 405/207/1 na opakovaný nájom č. 6

282/2022

153,15 EUR

Mesto Sládkovičovo

Gabriela Takácsová

14.11.2022

Zmluva o dielo, Kanalizácia Nový dvor

281/2022

152 490,60 EUR

Savingplus spol. s r.o.

Mesto Sládkovičovo

11.11.2022

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.181/2021

280/2022

221 694,47 EUR

Savingplus spol. s r.o.

Mesto Sládkovičovo

11.11.2022

Zmluva o združenej dodávke zemného plynu

279/2022

Nincs megadva

Mesto Sládkovičovo

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

09.11.2022

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb Externé služby projektového riadenia

278/2022

4 680,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

TRIUS FINANCE s.r.o.

07.11.2022

Zmluva o zriadení vecných bremien

277/2022

Nincs megadva

Mesto Sládkovičovo

Západoslovenská distribučná, a.s., a BLACK WOLF, s.r.o.

02.11.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 61/2022 "Rozšírenie kapacity MŠ Fučíkova výstavbou nového objektu".

276/2022

Nincs megadva

Mesto Sládkovičovo

Beluna a.s.

27.10.2022

Zmluva o poskytovaní odborných služieb v oblasti verejného obstarávania č. 1/2022

275/2022

1 000,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

AMIRE s.r.o.

25.10.2022

Nájomná zmluva č. 404/205/9 na opakovaný nájom č. 2

274/2022

183,15 EUR

Mesto Sládkovičovo

Eva Halászová

24.10.2022

Nájomná zmluva č. 405/208/15 na opakovaný nájom č. 2

273/2022

284,42 EUR

Mesto Sládkovičovo

Andrea Dovalová

20.10.2022

Zmluva o zriadení vecných bremien

272/2022

Nincs megadva

Mesto Sládkovičovo

Západoslovenská distribučná, a.s. a AMAMONT, s.r.o.

20.10.2022

Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej pôžičky

271/2022

300,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Katarína Rigová

17.10.2022

Zmluva o zriadení vecných bremien

270/2022

Nincs megadva

OC Sládkovičovo s.r.o., Bratislava

Mesto Sládkovičovo

17.10.2022

Nájomná zmluva č. 405/207/6 na opakovaný nájom č. 3

269/2022

242,74 EUR

Mesto Sládkovičovo

Ingrid Aliehová

11.10.2022

Mandátna zmluva č. 2/2022

268/2022

10 800,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

RTL Invest Slovakia s.r.o.

11.10.2022

Príloha k ZM 251/2022 - Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

267/2022 - 251

Nincs megadva

Mesto Sládkovičovo

INVEX spol. s r.o., Trnava

11.10.2022

Nájomná zmluva č. 405/207/20 na opakovaný nájom č. 2

266/2022

163,15 EUR

Mesto Sládkovičovo

Horváthová Monika

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: