Obsah

Szerződések, megrendelések, számlák

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.02.2023

Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena ev. č. oprávneného 221437-0170000327-VB

29/2023

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Západoslovenská distribučná, a.s., a BLACK WOLF, s.r.o.

27.02.2023

Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu

28/2023

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Tolerancia22 n.o., Trstice

27.02.2023

Zmluva o spolupráci

27/2023

1 791,80 EUR

Mesto Sládkovičovo

Divadlo MÚZA TEATRO, Malinovo

20.02.2023

Zmluva o bežnom účte na dotácie

26/2023

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

VÚB, a.s.

17.02.2023

Zmluva o dielo

25/2023

19 247,27 EUR

Mesto Sládkovičovo

Technické služby Sládkovičovo

17.02.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023

24/2023

300,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Spojená škola

15.02.2023

Nájomná zmluva č. 404/206/5 na opakovaný nájom č. 7

23/2023

304,42 EUR

Mesto Sládkovičovo

Tibor Fehér

10.02.2023

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

22/2023

809,98 EUR

Mesto Sládkovičovo

Komunálna poisťovňa, a.s.

10.02.2023

Mandátna zmluva č. 1/2023 Stavebný dozor - Rozšírenie kapacity MŠ Fučíkova výstavbou nového objektu

21/2023

7 500,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Komingstav s.r.o., Gáň

07.02.2023

Nájomná zmluva č. 405/208/4 na opakovaný nájom č. 7

20/2023

314,42 EUR

Mesto Sládkovičovo

Martina Bosáková Hodúrová

06.02.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Sládkovičovo v roku 2023

19/2023

4 700,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Stolnotenisový oddiel TJ Slavoj

06.02.2023

Nájomná zmluva č. 405/207/3 na opakovaný nájom č. 7

18/2023

247,74 EUR

Mesto Sládkovičovo

Kurtinová Zuzana

06.02.2023

Dodatok k Zmluve o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č. FF 204-19-017

17/2023

20,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

CBC Slovakia s.r.o.

06.02.2023

Dodatok k Zmluve o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti č. FF 204-19-016

16/2023

20,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

CBC Slovakia s.r.o.

06.02.2023

Dodatok č. 2 k Zmluve č. A/2114/05/2010

15/2023

528,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

TOPSET Solutions s.r.o.

01.02.2023

Poistenie vozidiel MOJE AUTO

14/2023

731,76 EUR Ročné poistné

Mesto Sládkovičovo

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

31.01.2023

Nájomná zmluva č. 404/205/5 na opakovaný nájom č. 7

13/2023

163,15 EUR

Mesto Sládkovičovo

Gabriela Pavlíková

30.01.2023

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

12/2023

442,06 EUR Ročné poistné vrátane dane

Mesto Sládkovičovo

Komunálna poisťovňa, a.s.

24.01.2023

Návrh poistnej zmluve pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

11/2023

524,44 EUR Ročné poistné

Mesto Sládkovičovo

Komunálna poisťovňa, a.s.

24.01.2023

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

10/2023

252,45 EUR Ročné poistné

Mesto Sládkovičovo

Komunálna poisťovňa, a.s.

23.01.2023

Príloha k Zmluve o dodávke elektriny č. 1002/2022 - ZM 306/2022

9/2023

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

MAGNA ENERGIA a.s.

20.01.2023

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP

8/2023

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Slovenská inovačná a energetická agentúra

19.01.2023

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy.

7/2023

213,30 EUR

Mesto Sládkovičovo

Západoslovenská distribučná a.s.

19.01.2023

Nájomná zmluva č. 405/208/11 na opakovaný nájom č. 7

6/2023

329,42 EUR

Mesto Sládkovičovo

Silvia Gálová

17.01.2023

Dodatok č 1 k zmluve o dielo č 289/2022

5/2023

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Savingplus spol. s r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: