Tartalom

Szerződések, megrendelések, számlák

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
29.03.2023

Mandátna zmluva č. 2/2023 Stavebný dozor pre stavbu Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Sládkovičovo

75/2023

6 480,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Good House s.r.o.

28.03.2023

Dohoda č. 23/05/010/5 o pomoci v hmotnej núdzi

73/2023

Nincs megadva

Mesto Sládkovičovo

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

28.03.2023

Zmluva o verejnom prestavení tanečného divadla

72/2023

2 500,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Tanečné divadlo Ifjú Szivek

27.03.2023

Zmluva o dielo

71/2023

350,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Miroslav Helt

27.03.2023

Nájomná zmluva č. 404/205/14 na opakovaný nájom č. 2

70/2023

173,15 EUR

Mesto Sládkovičovo

Bianka Grunzová

27.03.2023

Nájomná zmluva č. 405/208/12

69/2023

274,42 EUR

Mesto Sládkovičovo

Melinda Csáki

27.03.2023

Nájomná zmluva č. 404/205/2 na opakovaný nájom č. 2

68/2023

232,74 EUR

Mesto Sládkovičovo

Miroslav Skukálek

27.03.2023

Dodatok č. 19 k Nájomnej zmluve

67/2023

Nincs megadva

Mesto Sládkovičovo

Agentúrna kancelária

23.03.2023

Nájomná zmluva č. 405/207/11

66/2023

262,74 EUR

Mesto Sládkovičovo

Toth Attila Iozsef

21.03.2023

Zmluva o pripojení odberného elektrického miesta žiadateľa do distribučnej sústavy

65/2023

273,02 EUR

Mesto Sládkovičovo

Západoslovenská distribučná a.s.

21.03.2023

Nájomná zmluva č. 405/207/18 na opakovaný nájom č. 3

64/2023

292,74 EUR

Mesto Sládkovičovo

Alojz Grunza

20.03.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023

74/2023

1 000,00 EUR

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Sládkovičovo

Mesto Sládkovičovo

16.03.2023

Zmluva o dielo

63/2023

250,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Stella Production, s.r.o., Bratislava

15.03.2023

Nájomná zmluva č. 405/206/16 na opakovaný nájom

62/2023

187,74 EUR

Mesto Sládkovičovo

Erika Balážová

15.03.2023

Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 460-2-2021

61/2023

Nincs megadva

Mesto Sládkovičovo

pre Vás, s.r.o.

15.03.2023

Dodatok č. 6 k Nájomnej zmuve č. 460-3-2017

60/2023

Nincs megadva

Mesto Sládkovičovo

Mgr. Kristína Kovács

15.03.2023

Dodatok č. 14 k Nájomnej zmluve

59/2023

Nincs megadva

Mesto Sládkovičovo

H.M.M. Slovakia, s.r.o.

15.03.2023

Zmluva o odohraní divadelného predstavenia

58/2023

Nincs megadva

Mesto Sládkovičovo

Divadlo komédie

13.03.2023

Zmluva o dielo

57/2023

4 500,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Občianske združenie Podporme talent

10.03.2023

Nájomná zmluva č. 404/205/17 na opakovaný nájom č. 3

56/2023

202,74 EUR

Mesto Sládkovičovo

Katarína Schreiberová

10.03.2023

Nájomná zmluva č. 405/207/6 na opakovaný nájom č. 3

55/2023

163,15 EUR

Mesto Sládkovičovo

Iveta Šimoničová

10.03.2023

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

54/2023

Nincs megadva

Mesto Sládkovičovo

Komunálna poisťovňa, a.s.

10.03.2023

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

53/2023

Nincs megadva

Mesto Sládkovičovo

Komunálna poisťovňa, a.s.

09.03.2023

Nájomná zmluva č. 404/206/16 na opakovaný nájom č. 3

52/2023

309,42 EUR

Mesto Sládkovičovo

Štefan Horváth

09.03.2023

Dohoda o ukončení Mandátnej zmluvy o dielo č. 2/2022

51/2023

Nincs megadva

Mesto Sládkovičovo

RTL Invest Slovakia s.r.o.

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: