Tartalom

Szerződések, megrendelések, számlák

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
04.01.2019

Zmluva o dielo

200/2018

600,00 EUR Šesťsto

Czinege Ladislav

Mesto Sládkovičovo

31.01.2018

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

199/2018

Nincs megadva

UPSVaR Galanta

Mesto Sládkovičovo

31.01.2018

Zabezpečenie povinnej práce

198/2018

Nincs megadva

Okresný súd Galanta

Mesto Sládkovičovo

19.12.2018

Zateplenie strechy ZS na Abrahámskej ceste v Sládkovičove

197/2018

47 804,54 EUR

Savingplus spol. s r.o.

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Sládkovičovo v roku 2018

196/2018

300,00 EUR

Fitnes klub Sládkovičovo

Mesto Sládkovičovo

Oprava Pomníka I. svetovej vojny

195/2018

39 403,20 EUR

Danko s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o prevode vlastníctva bytu a vlastníctva nebytového priestoru

194/2018

Neuvedené

Farkašová Eva, rod. Kukiová

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o dielo na stavebné práce

193/2018

39 007,52 EUR

RENSTAV spol. s r.o.

Mesto Sládkovičovo

Nájomná zmluva 405/208/2 na opakovaný nájom č.1

192/2018

Neuvedené

Čanová Katarína

Mesto Sládkovičovo

Nájomná zmluva č. 405/207/15 na opakovaný nájom č 2

191/2018

Neuvedené

Ladislav Karika

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o dielo na stavebné práce

190/2018

6 051,02 EUR

ŠEVČÍK s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o dielo na stavebné práce

189/2018

8 188,22 EUR

Savingplus spol. s r.o.

Mesto Sládkovičovo

Zmluva

188/2018

20,00 EUR

Erika Križanová

Mesto Sládkovičovo

Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti

187/2018

331,00 EUR

Kooperatíva poisťovňa, a.s.

Mesto Sládkovičovo

Nájomná zmluva 404/206/7

186/2018

Neuvedené

Alojz Zelník

Mesto Sládkovičovo

Nájomná zmluva č. 404/205/18

185/2018

Neuvedené

Vajdáková Silvia

Mesto Sládkovičovo

Nájomná zmluva 405/207/20

184/2018

Neuvedené

Horváthová Monika

Mesto Sládkovičovo

Nájomná zmluva 2/2018

183/2018

Neuvedené

Kollerová Iveta

Mesto Sládkovičovo

Nájomná zmluva 1/2018

182/2018

Neuvedené

Katarína Poláčeková

Mesto Sládkovičovo

Nájomná zmluva č. 460-7-2018

181/2018

Nincs megadva

Fekollini s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

Nájomná zmluva č. 460-6-2018

180/2018

Nincs megadva

Container plus s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o spolupráci

179/2018

5 850,00 EUR

Nové Česko nadačný fond

Mesto Sládkovičovo

Nájomná zmluva 405/207/17 na opakovaný nájom č.2

178/2018

Neuvedené

Pavol Dani

Mesto Sládkovičovo

Nájomná zmluva 405/207/1 na opakovaný nájom č.2

177/2018

Neuvedené

Gabriela Takácsová

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

176/2018

Neuvedené

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Mesto Sládkovičovo

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: