Obsah

Szerződések, megrendelések, számlák

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.03.2023

Nájomná zmluva č. 404/205/15 na opakovaný nájom č. 3

50/2023

158,15 EUR

Mesto Sládkovičovo

Monika Ševčíková

09.03.2023

Nájomná zmluva č. 405/208/6 na opakovaný nájom č. 3

49/2023

272,74 EUR

Mesto Sládkovičovo

Roman Bobál

09.03.2023

Nájomná zmluva č. 404/206/10 na opakovaný nájom č. 3

48/2023

202,74 EUR

Mesto Sládkovičovo

Anna Kürthyová

09.03.2023

Nájomná zmluva č. 405/207/7 na opakovaný nájom č. 3

47/2023

212,74 EUR

Mesto Sládkovičovo

Miroslava Walzerová

07.03.2023

Nájomná zmluva č. 405/207/5 na opakovaný nájom č. 3

46/2023

193,15 EUR

Mesto Sládkovičovo

Štefan Barcúch

07.03.2023

Nájomná zmluva č. 405/208/16 na opakovaný nájom č. 3

45/2023

284,42 EUR

Mesto Sládkovičovo

Ivan Madro

07.03.2023

Nájomná zmluva č. 404/205/13 na opakovaný nájom č. 3

44/2023

252,74 EUR

Mesto Sládkovičovo

Silvester Sárközi

07.03.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023

43/2023

1 800,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

OZ Divadelný súbor Hahota - Színjátszó csoport

07.03.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023

42/2023

3 000,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Csemadok Základná organizácia Sládkovičovo

07.03.2023

Mandátna zmluva

41/2023

4 320,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

MATEO GROUP s.r.o.

06.03.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023

40/2023

16 000,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Futbalový klub Slavoj Sládkovičovo

06.03.2023

Dodatok č. 1/2023 k Licenčnej zmluve

39/2023

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Datalan a.s.

01.03.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023

38/2023

320,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Miestny odbor Matice Slovenskej v Sládkovičove

01.03.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023

37/2023

4 080,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Miestny odbor Matice Slovenskej v Sládkovičove

01.03.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023

36/2023

200,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Miestny odbor Matice Slovenskej v Sládkovičove

01.03.2023

Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

35/2023

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta

01.03.2023

Zmluva o dielo č. 34/2023

34/2023

641 758,65 EUR

Mesto Sládkovičovo

Genesis pozemné stavby s.r.o.

28.02.2023

Zmluva o prevode majetku do správy školy

33/2023

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Spojená škola Sládkovičovo

27.02.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023

32/2023

2 326,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Občianske združenie Usmiate slniečka v MŠ

27.02.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2023

31/2023

2 000,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Občianske združenie Ponvagli

27.02.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sládkovičovo v roku 2023

30/2023

1 500,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Občianske združenie Ponvagli

27.02.2023

Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena ev. č. oprávneného 221437-0170000327-VB

29/2023

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Západoslovenská distribučná, a.s., a BLACK WOLF, s.r.o.

27.02.2023

Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu

28/2023

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Tolerancia22 n.o., Trstice

27.02.2023

Zmluva o spolupráci

27/2023

1 791,80 EUR

Mesto Sládkovičovo

Divadlo MÚZA TEATRO, Malinovo

20.02.2023

Zmluva o bežnom účte na dotácie

26/2023

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

VÚB, a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: