Navigácia

Obsah

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

Osoby

Meno Funkcie Telefón
Sudová Eva predsedníčka 0905863495
Horník Peter podpredseda 0903804927
Lengyelfalusy Imrich člen 0915435401