Navigácia

Obsah

Ing. Gábor Krommer

Telefón: 031/788 39 03
Mobilný telefón: 0903929998
E-mail: gabor.krommer@sladkovicovo.sk
vCard
Ing. Gábor Krommer

Úloha v org. štruktúre

Komisia sociálna a bytová - člen

Mestský úrad Sládkovičovo - prednosta MÚ
Fučíkova 329, Sládkovičovo

Komisia finančná - predseda