Obsah

Detail zmluvyč.: 171/2018

Zmluva: Kúpna zmluva

 • Číslo zmluvy
  171/2018
 • Predmet zmluvy
  Prevod pozemku vedenom na Okresnom úrade - katastrálnom odbore Galanta na LV č. 1705 k.ú. Sládkovičovo, ako pozemok registra „C“ parc. č. 184/3, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 46 m2.
 • Cena
  460,00 EUR
 • Dátum účinnosti zmluvy
  23.10.2018
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • 1. Zmluvná strana
  Mesto Sládkovičovo
 • IČO
  00306177
 • DIČ
 • Adresa
  Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • 2. Zmluvná strana
  Balážová Mária, r. Somogyivoá
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
  Sládkovičovo
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
 • Funkcia podpisujúcej osoby
 • Poznámka