Obsah

Szerződések, megrendelések, számlák

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.10.2022

Zmluva o zriadení vecných bremien

270/2022

Neuvedené

OC Sládkovičovo s.r.o., Bratislava

Mesto Sládkovičovo

17.10.2022

Nájomná zmluva č. 405/207/6 na opakovaný nájom č. 3

269/2022

242,74 EUR

Mesto Sládkovičovo

Ingrid Aliehová

11.10.2022

Mandátna zmluva č. 2/2022

268/2022

10 800,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

RTL Invest Slovakia s.r.o.

11.10.2022

Príloha k ZM 251/2022 - Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

267/2022 - 251

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

INVEX spol. s r.o., Trnava

11.10.2022

Nájomná zmluva č. 405/207/20 na opakovaný nájom č. 2

266/2022

163,15 EUR

Mesto Sládkovičovo

Horváthová Monika

11.10.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2022

265/2022

1 500,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Klobáskový klub Sládkovičovo

11.10.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 147/2021

264/2022

78 094,10 EUR

Mesto Sládkovičovo

Sketon, s.r.o.

11.10.2022

Nájomná zmluva č. 404/206/15 na opakovaný nájom č. 3

263/2022

304,42 EUR

Mesto Sládkovičovo

Adriana Skukáleková

10.10.2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo R12/5100000187/2022

262/2022

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

ZSE Energia a.s.

10.10.2022

Nájomná zmluva č. 405/207/2 na opakovaný nájom č. 4

261/2022

242,74 EUR

Mesto Sládkovičovo

Andrea Kőrösiová

10.10.2022

Zmluva o dielo

260/2022

300,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Viliam Józsa, Vozokany

06.10.2022

Nájomná zmluva č. 404/205/8 na opakovaný nájom č. 4

259/2022

222,74 EUR

Mesto Sládkovičovo

Adriana Dienes

05.10.2022

Nájomná zmluva č. 405/208/1 na opakovaný nájom č. 3

258/2022

222,74 EUR

Mesto Sládkovičovo

Katarína Svobodová

03.10.2022

Nájomná zmluva č. 405/208/10 na opakovaný nájom č. 6

257/2022

212,74 EUR

Mesto Sládkovičovo

Iveta Farkašová

28.09.2022

Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy

256/2022

540,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Mesto Nitra

23.09.2022

Nájomná zmluva č. 405/207/14 na opakovaný nájom č. 1

255/2022

163,15 EUR

Mesto Sládkovičovo

Jolana Pelecová

23.09.2022

Nájomná zmluva č. 405/208/13 na opakovaný nájom č. 2

254/2022

294,42 EUR

Mesto Sládkovičovo

Nikoleta Nagyová

23.09.2022

Nájomná zmluva č. 405/208/8 na opakovaný nájom č. 6

253/2022

294,42 EUR

Mesto Sládkovičovo

Ladislav Daniš

21.09.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve

252/2022

517 014,06 EUR

Mesto Sládkovičovo

MBM-GROUP, a.s.

20.09.2022

Zmluva o dielo

251/2022

749 468,21 EUR

Mesto Sládkovičovo

INVEX spol. s r.o., Trnava

19.09.2022

Dohoda o skončení nájmu nebytového priestoru

250/2022

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

KUHO -MK s.r.o.

19.09.2022

Nájomná zmluva č. 460-3-2022

249/2022

184,42 EUR mesačne

Mesto Sládkovičovo

KUHO -MK s.r.o.

14.09.2022

Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

248/2022

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Město Břeclav

14.09.2022

Zmluva o dodávke plynu

247/2022

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

SPP - distribúcia

14.09.2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

246/2022

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

JRK Slovensko s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: