Obsah

Szerződések, megrendelések, számlák

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.11.2020

Zmluva o výpožičke

157/2020

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Štatistický úrad SR

30.11.2020

Nájomná zmluva č. 405/207/8 na opakovaný nájom č. 4

156/2020

150,95 EUR

Mesto Sládkovičovo

Ing. Alexandra Csanakyová

26.11.2020

Zmluva o dielo na stavebné práce

155/2020

11 980,20 EUR

Mesto Sládkovičovo

EUROMONT group s.r.o.

26.11.2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

154/2020

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Západoslovenská distribučná a.s.

25.11.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

153/2020

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

MAXNETWORK s.r.o.

24.11.2020

Zmluva o bežnom účte na dotácie

152/2020

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

VÚB, a.s.

24.11.2020

Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia

151/2020

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Západoslovenská distribučná a.s.

16.11.2020

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

150/2020

190,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

TOPSET Solutions s.r.o.

16.11.2020

Zmluva o dielo

149/2020

22 105,40 EUR

Mesto Sládkovičovo

Garden Centrum Horné Orešany 690 - Anna Vavrová

10.11.2020

Dohoda č. 20/05/010/6

148/2020

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

UPSVaR Galanta

10.11.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2020

147/2020

1 000,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Občianske združenie Dolnozemský evanjelik

05.11.2020

Dodatok č. 13 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.03.2006

146/2020

15 715,74 EUR

Mesto Sládkovičovo

Termálne kúpalisko Vincov les s.r.o.

05.11.2020

Dodatok č. 12 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.03.2006

145/2020

20 397,27 EUR

Mesto Sládkovičovo

Termálne kúpalisko Vincov les s.r.o.

05.11.2020

Dodatok č. 11 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.03.2006

144/2020

19 324,06 EUR

Mesto Sládkovičovo

Termálne kúpalisko Vincov les s.r.o.

05.11.2020

Dodatok č. 10 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.03.2006

143/2020

2 444,94 EUR

Mesto Sládkovičovo

Termálne kúpalisko Vincov les s.r.o.

05.11.2020

Dodatok č. 9 k Zmluve o nebytových priestoroch zo dňa 31.03.2006

142/2020

5 302,25 EUR

Mesto Sládkovičovo

Termálne kúpalisko Vincov les s.r.o.

04.11.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2020

141/2020

500,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Občianske združenie Ponvagli

03.11.2020

Návrh kúpnej zmluvy

140/2020

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Mesto Sládkovičovo

03.11.2020

Zmluva o dielo na stavebné práce

139/2020

10 693,76 EUR

Mesto Sládkovičovo

Savingplus spol. s r.o.

30.10.2020

Nájomná zmluva č. 404/206/15 na opakovaný nájom č. 1

138/2020

200,25 EUR

Mesto Sládkovičovo

Adriana Skukáleková

30.10.2020

Nájomná zmluva č. 405/207/1 na opakovaný nájom č. 4

137/2020

105,72 EUR

Mesto Sládkovičovo

Gabriela Takácsová

30.10.2020

Nájomná zmluva č. 405/207/6 na opakovaný nájom č. 1

136/2020

165,95 EUR

Mesto Sládkovičovo

Ingrid Aliehová

30.10.2020

Nájomná zmluva č. 405/207/17 na opakovaný nájom č. 4

135/2020

160,95 EUR

Mesto Sládkovičovo

Pavol Dani

30.10.2020

Nájomná zmluva č. 405/208/15

134/2020

200,25 EUR

Mesto Sládkovičovo

Andrea Dovalová

30.10.2020

Nájomná zmluva č. 404/205/9

133/2020

115,72 EUR

Mesto Sládkovičovo

Eva Halászová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: