Navigáció

Tartalom

Szerződések, megrendelések, számlák

Szerződés részletsz.: 229/2022

Szerződés: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 404/205/8 na opakovaný nájom č. 3

 • Szerződés száma
  229/2022
 • Szerződés tárgya
  Nájomné a ostatné úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu - regulácia cien nájmu bytov.
 • Ár
  222,74 EUR
 • Szerződés hatályba lépésének a napja
  11.8.2022
 • Szerződés megszűnésének a napja
  Nincs megadva
 • Szerződéskötés/szerződés jóváhagyás napja
  10.5.2022
 • Nyilvánosságra hozás napja
  10.8.2022
Összefüggő szerződés-kiegészítések
Összefüggő megrendelések
Összefüggő számlák
 • 1. Szerződő fél
  Adriana Dienes
 • Cjsz.
 • Adószám
 • Cím
  Fučíkova 404/205, 925 21 Sládkovičovo
 • Telefon
 • E-mail
 • Web
 • 2. Szerződő fél
  Mesto Sládkovičovo
 • Cjsz.
  00306177
 • Adószám
 • Cím
  Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo
 • Telefon
 • E-mail
 • Web
 • Aláíró személy neve
 • Aláíró személy funkciója
 • Megjegyzés
 • L_FSO_CRZ_ODKAZ_NA_VO
Dokumentumok