Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.04.2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanú v zariadení sociálnych služieb zariadenie pre seniorov neverejným poskytovateľom v rozpočtovom roku 2022 uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka

56/2022

21 600,00 EUR Suma pre 18 klientov s trvalým pobytom na území mesta Sládkovičovo vo výške 100 € mesačne/na 1 klienta

Mesto Sládkovičovo

PROVIDENTIA

27.04.2022

Zmluva o dielo

55/2022

320,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Dušan Fóka

27.04.2022

Zmluva

54/2022

20,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Erika Križanová

26.04.2022

Kúpna zmluva

53/2022

500,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Darina Frantová

22.04.2022

Zmluva o dielo

52/2022

62 405,38 EUR

Mesto Sládkovičovo

ŠEVČÍK s.r.o.

19.04.2022

Mandátna zmluva

51/2022

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

ANSVO Bratislava, s.r.o.

19.04.2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

50/2022

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Slovenská inovačná a energetická agentúra

19.04.2022

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

49/2022

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Slovenská agentúra ŽP

07.04.2022

Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci

48/2022

50 000,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Termálne kúpalisko Vincov les s.r.o.

31.03.2022

Nájomná zmluva č. 404/206/13 na opakovaný nájom č. 2

47/2022

215,25 EUR

Mesto Sládkovičovo

Vincent Kuki

31.03.2022

Nájomná zmluva č. 404/206/2 na opakovaný nájom č. 2

46/2022

185,95 EUR

Mesto Sládkovičovo

František Bertók

31.03.2022

Nájomná zmluva č. 404/205/19

45/2022

135,72 EUR

Mesto Sládkovičovo

Tomáš Sabatovič

31.03.2022

Nájomná zmluva č. 404/206/1 na opakovaný nájom č. 3

44/2022

160,95 EUR

Mesto Sládkovičovo

Ivana Lachatová

31.03.2022

Nájomná zmluva č. 405/208/12 na opak. nájom č. 2

43/2022

180,25 EUR

Mesto Sládkovičovo

Attila Srejner

31.03.2022

Nájomná zmluva č. 405/207/18 na opak. nájom .č 2

42/2022

230,95 EUR

Mesto Sládkovičovo

Alojz Grunza

31.03.2022

Nájomná zmluva č. 405/207/16 na opak. nájom č. 2

41/2022

132,95 EUR

Mesto Sládkovičovo

Erika Balážová

31.03.2022

Nájomná zmluva č. 405/207/11 na opak. nájom č. 2

40/2022

175,95 EUR

Mesto Sládkovičovo

Tibor Karika

31.03.2022

Nájomná zmluva č. 405/207/9 na opak. nájom č. 2

39/2022

110,72 EUR

Mesto Sládkovičovo

Iveta Šimoničová

31.03.2022

Nájomná zmluva č. 405/207/7 na opak. nájom č. 2

38/2022

155,95 EUR

Mesto Sládkovičovo

Miroslava Walzerová

31.03.2022

Nájomná zmluva č. 404/207/5 na opak. nájom č. 2

37/2022

135,72 EUR

Mesto Sládkovičovo

Štefan Barcúch

31.03.2022

Nájomná zmluva č 404/206/16 na opak.nájom č. 2

36/2022

215,25 EUR

Mesto Sládkovičovo

Štefan Horváth

31.03.2022

Nájomná zmluva č. 404/206/13 na opak. nájom č. 2

35/2022

215,25 EUR

Mesto Sládkovičovo

Vincent Kuki

31.03.2022

Nájomná zmluva č. 404/206/11 na opak. nájom č. 2

34/2022

200,25 EUR

Mesto Sládkovičovo

Imrich Szabó

31.03.2022

Nájomná zmluva č. 404/206/10 na opak. nájom č. 2

33/2022

145,95 EUR

Mesto Sládkovičovo

Anna Kürthyová

31.03.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 89/2021

32/2022

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Savingplus spol. s r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: