Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany

Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny číslo R12/5100000187/2018-2019

139/2018

Neuvedené

ZSE Energia a.s.

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o združenej dodávke plynu

138/2018

Neuvedené

ZSE Energia a.s.

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o pripojení oberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

137/2018

Neuvedené

Západoslovenská distribučná a.s.

Mesto Sládkovičovo

Nájomná zmluva na prenájom pozemku

115/2018

Neuvedené

Anna Ondrejkovičová

Mesto Sládkovičovo

Nájomná zmluva č. 405/208/7 na opakovaný nájom č. 2

136/2018

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Oskar Lovászek

Nájomná zmluva č. 405/207/12 na opakovaný nájom č. 1

135/2018

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Arpád Hrotko

Nájomná zmluva č. 404/205/2 na opakovaný nájom č. 2

134/2018

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Roman Matejdes

Zmluva o spolupráci

133/2018

540,00 EUR bez DPH

TRIUS FINANCE s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

Dohoda o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie mesta Sládkovičovo

132/2018

Neuvedené

Anna Javorková

Mesto Sládkovičovo

Mandátna zmluva

131/2018

960,00 EUR

Pavol Javorka

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o dielo na stavebné práce

130/2018

101 614,34 EUR

Savingplus spol. s r.o.

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o dielo č. 55/2018/2

129/2018

346 870,39 EUR

BALA a.s.

Mesto Sládkovičovo

Dodatok

128/2018

Neuvedené

Slovak Telekom a.s.

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o dielo č. 2018/127

127/2018

Neuvedené

RIMI-NABDA s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o dielo

126/2018

5 890,00 EUR

Július Mag

Mesto Sládkovičovo

Kúpna zmluva

125/2018

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Tomáš Krnáč, Ján Rešan, Otto Somogyi, Ladislav Duman, Rudolf Večerka, Oskar Franko, Ján Kollárik, Judita Švardová, Alica Óvaryová

Dohoda o sprostredkovaní - vykonávaní úloh BOZ v zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. § 9 ods. 1 písm. a b d a ods. 2

124/2018

Neuvedené

Epsylon s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

Dohoda o sprostredkovaní - vykonávaní úloh bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

123/2018

Neuvedené

Epsylon s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

Dohoda o sprostredkovaní - vykonávaní úloh bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

122/2018

Neuvedené

Epsylon s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

Zmluva medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom

121/2018

Neuvedené

Pannon Guard Security International s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

Zmluva č. 032-2-K/2018 o poskytnutí účelovej dotácie

120/2018

600,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2018

119/2018

2 500,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

KK Slavoj Sládkovičovo

Zámenná zmluva

118/2018

Neuvedené

Ján Kuki, Mária Kukiová

Mesto Sládkovičovo

Kúpna zmluva

117/2018

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

RNDr. Irena Myslíková

Kúpna zmluva

116/2018

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Tomáš Preisinger

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: