Obsah

Szerződések, megrendelések, számlák

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany

Zmluva medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom

121/2018

Neuvedené

Pannon Guard Security International s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

Zmluva č. 032-2-K/2018 o poskytnutí účelovej dotácie

120/2018

600,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2018

119/2018

2 500,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

KK Slavoj Sládkovičovo

Zámenná zmluva

118/2018

Neuvedené

Ján Kuki, Mária Kukiová

Mesto Sládkovičovo

Kúpna zmluva

117/2018

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

RNDr. Irena Myslíková

Kúpna zmluva

116/2018

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Tomáš Preisinger

Megállapodás - Támogatási Szerződés módosításáról

114/2018

Neuvedené

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

113/2018

Neuvedené

TOPSET Solutions s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

Kúpna zmluva

112/2018

14 201,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Michal Švihran

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

111/2018

Neuvedené

Asseco Solutions a.s.

Mesto Sládkovičovo

Nájomná zmluva č. 405/207/10 na opakovaný nájom č. 2

110/2018

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Igor Nagy

Nájomná zmluva č. 404/205/3 na opakovaný nájom č. 2

109/2018

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Helga Schreiberová

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

108/2018

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

107/2018

Neuvedené

QADRA PLUS s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

Nájomná zmluva č. 460-5-2018

106/2018

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Globe Aviation s.r.o.

Zmluva o dielo

105/2018

2 100,00 EUR

HORIZONT

Mesto Sládkovičovo

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

104/2018

Neuvedené

Slovak Telekom a.s.

Mesto Sládkovičovo

Dohoda o poskytnutí zľavy na vstup do Termálneho kúpaliska Vincov les

103/2018

Neuvedené

Termálne kúpalisko Vincov les s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o dielo na stavebné práce

102/2018

38 628,48 EUR

Savingplus spol. s r.o.

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o dielo

101/2018

300,00 EUR

Adam Juščák

Mesto Sládkovičovo

Zmluva

100/2018

50,00 EUR

Attila Srejner

Mesto Sládkovičovo

Zmluva

99/2018

50,00 EUR

Ervin Červenka

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby ochrany objektu

97/2018

Neuvedené

Pannon Guard Security International s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o dielo

96/2018

400,00 EUR

Adrian Hollósy

Mesto Sládkovičovo

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

95/2018

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: