Navigácia

Obsah

Adriana Skukáleková


Úloha v org. štruktúre

Odbor vnútornej správy - kancelária prvého kontaktu a pokladňa

Komisia školstva - zapisovateľka

Odbor výstavby a životného prostredia - komunálny odpad