Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Úradná tabuľa


Materiály na zasadnutie mestského zastupiteľstva

Oznamy a informácie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy - pripomienky 13.09.2019 30.09.2019
Oznámenie o možnosti nahliadnutia do dokumentu - „Zosúladenie projektovanej a skutočnej spotreby množstva vstupných surovín a celkovej produkcie hotových výrobkov.“ 06.09.2019 22.09.2019
Program odpadového hospodárstva - Program mesta Sládkovičovo na roky 2016-2020 26.08.2019 11.10.2019
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020 21.08.2019 02.10.2019
Výzva na predloženie cenovej ponuky na interiérové vybavenie pre MŠ Budovateľská v Sládkovičove 29.03.2019
Špecifikácia interiérového vybavenia MŠ Budovateľská v Sládkovičove 29.03.2019
Zverejnenie emailovej adresy k voľbám do Európskeho parlamentu 19.03.2019
Výsledky 1. kola voľby prezidenta Slovenskej republiky zo dňa 16.3.2019 18.03.2019
Voľby do Európskeho parlamentu - Žiadosť občana iného člen.štátu EU o zapísanie do zoznamu voličov 06.02.2019
Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu 04.02.2019
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na roky 2019-2020 28.12.2018
Verejný oznam - Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate - Oznámenie o navrhovanej činnosti 07.12.2018
UVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB poslancov mestského zastupiteľstva a volieb primátora mesta Sládkovičovo 11.11.2018
Zápisnica mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v meste Sládkovičovo vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 11.11.2018
Rozhodnutie OÚ Galanta o povolení ZVS a.s. na prepojenie vodovodu z ČS Sládkovičovo do mesta Sládkovičovo 08.11.2018
Územný plán mesta Sládkovičovo - zmeny a doplnky č. 3/2018 - schvaľovací elaborát 29.10.2018
Zoznam občanov, ktorým bol zrušený trvalý pobyt 11.10.2018
Návrh Dodatku č. 3/2018 k UPM Sládkovičovo 20.07.2018
Zverejnenie informácií v zmysle par.5 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 26.04.2018
Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 26.04.2018
Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií 26.04.2018
Sadzobník správnych poplatkov 26.04.2018
Mesto Sládkovičovo získalo NFP na projekt zvýšenie kapacity MŠ 31.01.2018
Usporiadanie užívacích vzťahov k pozemkom v náhradnom užívaní 06.01.2018

Oznámenia o uložení poštových zásielok

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK