Navigácia

Obsah

Kalendár akcií

27.10.2017

Lampiónový sprievod, súťaž o najkrajšiu halloweensku tekvicu 1

Lampiónový sprievod, súťaž o najkrajšiu halloweensku tekvicu

Vyhlasujeme Súťaž o najkrajšiu halloweensku tekvicu. Svoje výtvory môžete nosiť do Inovatechu do 26. 10. 2017. Najkrajšie odmeníme po Lampiónovom sprievode, na ktorý vás pozývame dňa 27. 10. 2017 o 18.00 hod. Začne pri ZŠ K. Kuffnera, bude pokračovať mestom a skončí pred Inovatechom vyhodnotením súťaže a diskotékou.

Detail

07.11.2017

Tri letušky v Paríži 1

Tri letušky v Paríži

Pozývame vás na komédiu Tri letušky v Paríži, ktorá bude dňa 7. novembra 2017 o 19.00 hod. v Inovatechu. Hrajú: Viki Ráková, Henrieta Mickovičová, Ivana Kubačková, Mária Breinerová, Richard Stanke a Ján Dobrík. Vstupné: 17,- eur (balkón 16,- eur). Predaj vstupeniek cez Ticketportal a na recepcii Inovatechu.

Detail

Oznamy

19.10.2017

Európski občania za budúcnosť - Az európai polgárság a jövőért

Delegácia zo Sládkovičova sa zúčastnila programu "Európski občania za budúcnosť - Az európai polgárság a jövőért", ktorý sa konal dňoch 22.-24. septembra 2017 v družobnom meste Nemesnádudvar v Maďarsku.

Detail

16.10.2017

Výzva na splnenie daňovej povinnosti

Mesto Sládkovičovo vyzýva  všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ neuhradili miestne dane  (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za ubytovanie a miestny poplatok  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) za rok 2017 a predchádzajúce roky, aby si túto povinnosť splnili do 1. novembra 2017. Po danom termíne bude mesto vymáhať tieto nedoplatky prostredníctvom exekúcie.

Detail

02.10.2017

Upozornenie občanov, najmä seniorov

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku, upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov a zlodejov. Neznáme osoby volajú...

Detail

19.09.2017

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina a Zbor pre občianske záležitosti s hlbokým zármutkom oznamujú obyvateľom,  že dňa 19. augusta 2017 vo veku 77 rokov zomrel bývalý občan nášho mesta Alexander Holub.

Detail

19.09.2017

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 14. septembra 2017 vo veku nedožitých 74 rokov zomrel občan nášho mesta Anton Nikoš.

Detail

19.09.2017

Opatrenia protipožiarnej bezpečnosti

Opatrenia protipožiarnej bezpečnosti vo vykurovacej sezóne.

Detail

18.09.2017

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 16. septembra 2017 vo veku 61 rokov zomrel občan nášho mesta Karol Lau.

Detail

13.09.2017

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 12. septembra 2017 vo veku 74 rokov zomrel občan nášho mesta Ján Šimurda.

Detail

11.09.2017

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 9. septembra 2017 vo veku 81 rokov zomrel bývalý občan nášho mesta Alexander Horváth.

Detail

31.08.2017

Oznamujeme občanom...

† Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje obyvateľom, že dňa 31. augusta 2017 vo veku nedožitých 93 rokov zomrela občianka nášho mesta Alžbeta Zelmanová, rodená Gemeriová.

Detail