Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.01.2018

Zmluva o dielo

1/2018

400,00 EUR

Dezider Horváth

Mesto Sládkovičovo

28.12.2017

Támogatási szerződés

539/2017

Neuvedené

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Mesto Sládkovičovo

28.12.2017

Nájomná zmluva č. 405/207/13

538/2017

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Jana Rekenyová

27.12.2017

Kolektívna zmluva na rok 2018

537/2017

Neuvedené

Základná organizácia Sloves

Mesto Sládkovičovo

22.12.2017

Dodatok č. 2

536/2017

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Termálne kúpalisko Vincov les s.r.o.

21.12.2017

Mandátna zmluva

535/2017

Neuvedené

PS Agentúra s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

21.12.2017

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpami z obalov

534/2017

Neuvedené

NOWAS s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

19.12.2017

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu

533/2017

Neuvedené

Slovenský futbalový zväz

Mesto Sládkovičovo

14.12.2017

Zmluva o poskytovaní technickej služby

532/2017

Neuvedené

MAXNETWORK s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

14.12.2017

Zmluva o dielo

531/2017

13 316,76 EUR

MAXNETWORK s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

13.12.2017

Zmluva

530/2017

20,00 EUR

Erika Križanová

Mesto Sládkovičovo

13.12.2017

Zmluva

529/2017

20,00 EUR

Attila Srejner

Mesto Sládkovičovo

08.12.2017

Dodatok z zmluve o poskytovaní verejných služieb

528/2017

1,00 EUR

Slovak Telekom a.s.

Mesto Sládkovičovo

07.12.2017

Zmluva o poskytnutí grantu č. BekaertPP17_003

527/2017

1 000,00 EUR

Nadácia Pontis

Mesto Sládkovičovo

30.11.2017

Zmluva o dielo

526/2017

1 500,00 EUR

Patrik Vyskočil

Mesto Sládkovičovo

28.11.2017

Zmluva

525/2017

20,00 EUR

Erika Križanová

Mesto Sládkovičovo

28.11.2017

Zmluva

524/2017

20,00 EUR

Attila Srejner

Mesto Sládkovičovo

28.11.2017

Nájomná zmluva č. 405/207/15

523/2017

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Ladislav Karika

28.11.2017

Nájomná zmluva č. 405/207/8

522/2017

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Ing. Alexandra Csanakyová

28.11.2017

Nájomná zmluva č. 405/208/13

521/2017

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Monika Szászová

28.11.2017

Zmluva o zverení majetku do správy

520/2017

Neuvedené

Technické služby Sládkovičovo

Mesto Sládkovičovo

28.11.2017

Zmluva o výpožičke výstavy

519/2017

Neuvedené

OZ PONVAGLI

Mesto Sládkovičovo

28.11.2017

Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku

518/2017

284 770,27 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Mesto Sládkovičovo

23.11.2017

Dohoda č. 17/05/010/41

517/2017

Neuvedené

UPSVaR Galanta

Mesto Sládkovičovo

23.11.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 18.09.2017

516/2017

71 095,07 EUR

Savingplus spol. s r.o.

Mesto Sládkovičovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: