Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.03.2019

Licenčná zmluva

30/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

DATALAN a.s.

26.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

29/2019

4 500,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Telovýchovná jednota Slavoj

21.03.2019

Zmluva o dielo

28/2019

600,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Czinege Ladislav

20.03.2019

Zmluva o poskytnutí NFP

27/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Slovenská agentúra ŽP

20.03.2019

Licenčná zmluva

26/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

GOLDDIES

20.03.2019

Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo

25/2019

47 774,89 EUR

Mesto Sládkovičovo

Savingplus spol. s r.o.

20.03.2019

Nájomná zmluva č 405/207/13

24/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Jana Rekenyová

13.03.2019

Zmluva o spolupráci

23/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

KUMŠT PRODUCTION DVA, s.r.o.

07.03.2019

Zmluva o dodávke plynu

22/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

05.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovčiovo

21/2019

14 000,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Futbalový klub Slavoj Sládkovičovo

04.03.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

20/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Západoslovenská distribučná a.s.

04.03.2019

Nájomná zmluva č. 404/205/11

19/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Vincent Kuki

01.03.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o prevode vlastníctva bytu zo dňa 11.12.2018

18/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Eva Farkašová

28.02.2019

Zmluva o prevode vlastníctva bytu

17/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Eva Farkašová

28.02.2019

Mandátna zmluva

16/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

STUDNICA n.o.

26.02.2019

Zmluva o spolupráci

15/2019

5 400,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

JKL production, s.r.o.

19.02.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb.

14/2019

Neuvedené

DIGI Slovakia, s.r.o.

Mesto Sládkovičovo

11.02.2019

Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej pôžičky

13/2019

300,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

František Rehák

31.01.2019

Nájomná zmluva č. 404/205/5

12/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Gabriela Pavlíková

31.01.2019

Nájomná zmluva č. 404/205/4

11/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Miroslav Skukálek

31.01.2019

Nájomná zmluva č. 405/208/4

10/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Martina Bosáková Hodúrová

31.01.2019

Nájomná zmluva č. 405/208/11

09/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Silvia Gálová

31.01.2019

Nájomná zmluva č. 405/207/3

08/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Róbert Vyhnalík

31.01.2019

Nájomná zmluva č. 405/208/1

07/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Veronika Kuttnerová

31.01.2019

Nájomná zmluva č. 404/206/1

06/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Vincent Kuki

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: