Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.07.2019

Nájomná zmluva č. 404/205/8 na opakovaný nájom

105/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Adriana Dienes

31.07.2019

Nájomná zmluva č. 404/205/9 na opakovaný nájom č. 1

104/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Andrea Dovalová

31.07.2019

Nájomná zmluva č. 405/207/12 na opakovaný nájom č. 2

103/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Arpád Hrotko

31.07.2019

Nájomná zmluva č. 405/208/5 na opakovaný nájom č. 1

102/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Daniel Szolga

31.07.2019

Nájomná zmluva č 405/208/7 na opakovaný nájom č. 3

101/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Oskar Lovászek

31.07.2019

Nájomná zmluva č. 404/205/2 na opakovaný nájom č. 3

100/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Roman Matejdes

29.07.2019

Nájomná zmluva č. 405/207/10

99/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Zuzana Jelínková

25.07.2019

Zmluva č. 026-3/O-ŠP/2019 o poskytnutí účelovej dotácie.

98/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Trnavský samosprávny kraj

25.07.2019

Dohoda o zabezpečení odborných služieb

97/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Galante

24.07.2019

Zmluva o dielo

96/2019

350,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Anton Rózsa

23.07.2019

Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO

95/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Komunálna poisťovňa, a.s.

19.07.2019

Kúpna zmluva

94/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Agratbetrieb Eichhorn u. Enkel s.r.o.

17.07.2019

Dodatok č. 1/2019 k Nájomnej zmluve zo dňa 15.08.2007

93/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Vysoká škola Danubius s.r.o.

16.07.2019

Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb

92/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

STUDNICA n.o.

16.07.2019

Mandátna zmluva

91/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

STUDNICA n.o.

16.07.2019

Mandátna zmluva

90/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

STUDNICA n.o.

16.07.2019

Mandátna zmluva

89/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

STUDNICA n.o.

10.07.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

88/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

08.07.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone správy

87/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Technické služby Sládkovičovo

03.07.2019

Zmluva o spolupráci

86/2019

2 300,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

JKL production, s.r.o.

01.07.2019

Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce.

85/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Okresný súd Galanta

27.06.2019

Zmluva č. 023/GA-K/RO/2019 o poskytnutí účelovej dotácie.

84/2019

1 100,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Trnavský samosprávny kraj

27.06.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2019

83/2019

500,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Telovýchovná jednota Junior

27.06.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2019

82/2019

500,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Detská organizácia Fénix

20.06.2019

Zmluva o reklame

81/2019

1 000,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Bekaert Slovakia, s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: