Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.04.2019

Zmluva o dielo

43/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

RIMI-NABDA s.r.o.

16.04.2019

Zmlvu o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

42/2019

3 000,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

15.04.2019

Zmluva o dielo

41/2019

1 000,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Marcela Leiferová

11.04.2019

Nájomná zmluva č. 404/206/1

39/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Ivana Lachatová

11.04.2019

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

38/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

JUDr. Zoltán Ružič

10.04.2019

Zmluva o dielo

37/2019

300,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Juraj Špaček

09.04.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke elektriny

36/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

ZSE Energia a.s.

08.04.2019

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb

35/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

STUDNICA n.o.

04.04.2019

Zmluva o dielo

34/2019

360,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Juraj Kováč

04.04.2019

Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby

33/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Savingplus spol. s r.o.

04.04.2019

Kúpna zmluva

32/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

AGRO - BSS, s.r.o.

29.03.2019

Nájomná zmluva č. 405/207/8 na opakovaný nájom

31/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Ing. Alexandra Csanakyová

29.03.2019

Licenčná zmluva

30/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

DATALAN a.s.

26.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

29/2019

4 500,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Telovýchovná jednota Slavoj

21.03.2019

Zmluva o dielo

28/2019

600,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Czinege Ladislav

20.03.2019

Zmluva o poskytnutí NFP

27/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Slovenská agentúra ŽP

20.03.2019

Licenčná zmluva

26/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

GOLDDIES

20.03.2019

Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo

25/2019

47 774,89 EUR

Mesto Sládkovičovo

Savingplus spol. s r.o.

20.03.2019

Nájomná zmluva č 405/207/13

24/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Jana Rekenyová

13.03.2019

Zmluva o spolupráci

23/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

KUMŠT PRODUCTION DVA, s.r.o.

07.03.2019

Zmluva o dodávke plynu

22/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

05.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovčiovo

21/2019

14 000,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Futbalový klub Slavoj Sládkovičovo

04.03.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

20/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Západoslovenská distribučná a.s.

04.03.2019

Nájomná zmluva č. 404/205/11

19/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Vincent Kuki

01.03.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o prevode vlastníctva bytu zo dňa 11.12.2018

18/2019

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Eva Farkašová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: