Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.05.2022

Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve č. 460-2-2019

72/2022

335,56 EUR mesačne

Mesto Sládkovičovo

3P slúži Vám s.r.o.

20.05.2022

Dodatok č. 13 k Nájomnej zmluve

71/2022

299,00 EUR mesačne

Mesto Sládkovičovo

Blanka Jasovská

20.05.2022

Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 460-4-2020

70/2022

184,42 EUR mesačne

Mesto Sládkovičovo

BLACK WOLF, s.r.o.

20.05.2022

Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 460-3-2019

69/2022

455,07 EUR mesačne

Mesto Sládkovičovo

abaWOOD s.r.o.

20.05.2022

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 460-1-2021

68/2022

158,34 EUR mesačne

Mesto Sládkovičovo

iSiete s.r.o.

20.05.2022

Kúpna zmluva

67/2022

2 400,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Eliáš Tibor, Eliášová Mária

19.05.2022

Zmluva o dielo

66/2022

360,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Lerox s.r.o.

12.05.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Sládkovičovo v roku 2022

65/2022

520,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Miestny odbor Matice Slovenskej v Sládkovičove

11.05.2022

Zmluva č. 2022/OBD/R/S/GA/0129

64/2022

800,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Mesto Sládkovičovo

11.05.2022

Zmluva č. 2022/OBC/R/K/GA/0128 o poskytnutí účelovej dotácie

63/2022

1 200,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Mesto Sládkovičovo

04.05.2022

Zmluva č. 3220104

62/2022

3 000,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

04.05.2022

Zmluva o dielo

61/2022

998 267,75 EUR

Mesto Sládkovičovo

Beluna a.s.

04.05.2022

Kúpna zmluva

60/2022

507,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Eleonór Lenártová

03.05.2022

Zmluva o úvere č. 400/CC/22

59/2022

75 000,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Slovenská sporiteľňa, a.s.

02.05.2022

Zmluva o dielo

58/2022

186 109,34 EUR

Mesto Sládkovičovo

Savingplus spol. s r.o.

02.05.2022

Zmluva o dielo

57/2022

42 978,88 EUR

Mesto Sládkovičovo

Savingplus spol. s r.o.

28.04.2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanú v zariadení sociálnych služieb zariadenie pre seniorov neverejným poskytovateľom v rozpočtovom roku 2022 uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka

56/2022

21 600,00 EUR Suma pre 18 klientov s trvalým pobytom na území mesta Sládkovičovo vo výške 100 € mesačne/na 1 klienta

Mesto Sládkovičovo

PROVIDENTIA

27.04.2022

Zmluva o dielo

55/2022

320,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Dušan Fóka

27.04.2022

Zmluva

54/2022

20,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Erika Križanová

26.04.2022

Kúpna zmluva

53/2022

500,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Darina Frantová

22.04.2022

Zmluva o dielo

52/2022

62 405,38 EUR

Mesto Sládkovičovo

ŠEVČÍK s.r.o.

19.04.2022

Mandátna zmluva

51/2022

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

ANSVO Bratislava, s.r.o.

19.04.2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

50/2022

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Slovenská inovačná a energetická agentúra

19.04.2022

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

49/2022

Neuvedené

Mesto Sládkovičovo

Slovenská agentúra ŽP

07.04.2022

Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci

48/2022

50 000,00 EUR

Mesto Sládkovičovo

Termálne kúpalisko Vincov les s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: