Navigácia

Obsah

Späť

Výzva na predloženie cenových ponúk na "Rekonštrukciu platóna v Termálnom kúpalisku Vincov les Sládkovičovo

Kategória zákazky: Stavebné práce
Popis: Oznamujeme uchádzačom, že miestna prehliadka predmetu VO bude dňa 21.03.2019, o 14,00 hod na Termálnom kúpalisku Vincov les Sládkovičovo

Prílohy

Výzva na predloženie cenových ponúk, vrátane príloh č.1,2,3

18.3.2019

 

Príloha č.4, Výkaz výmer

18.3.2019

 

Príloha č.5, Návrh zmluvy

18.3.2019

 

Príloha č.6, Technická správa

18.3.2019

 

Príloha č.7, Grafická časť, Pôdorys a rez platónu

18.3.2019

Vyvesené: 18. 3. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť