Navigácia

Obsah

Späť

Výzva na predloženie cenovej ponuky - „VÝSTAVBA VEREJNE PRÍSTUPNEJ ELEKTRICKEJ NABÍJACEJ STANICE PRE ELEKTROMOBILY V MESTE SLÁDKOVIČOVO "

Vyvesené: 11. 10. 2021

Dátum zvesenia: 27. 10. 2021

Zodpovedá: Ing. Zuzana Červenková

Späť