Navigácia

Obsah

Späť

Výzva na predkladanie cenových ponúk - „Rekonštrukcia mestského rozhlasu v meste Sládkovičovo“

Vyvesené: 13. 7. 2021

Dátum zvesenia: 29. 7. 2021

Zodpovedá: Ing. Zuzana Červenková

Späť