Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania na zákazku "Rekonštrukcia mestského rozhlasu v meste Sládkovičovo"

Vyvesené: 23. 7. 2021

Dátum zvesenia: 8. 8. 2021

Zodpovedá: Katarína Víghová

Späť