Navigácia

Obsah

Profil verejného obstarávateľa

Mestský úrad Sládkovičovo
Fučíkova 329
92521 Sládkovičovo

Ing. Szabó Anton, primátor mesta
Tel: +421 31 784 27 12
Fax.: +421 31 701 60 51
E-mail: sladkovicovo@sladkovicovo.sk
web: www.sladkovicovo.sk

Všetky dokumenty, ktoré sa zverejňujú podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní sú dostupné na adrese: https://www.uvo.gov.sk


Zákazky s nízkymi hodnotami

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Revitalizácia areálovej zelene v meste Sládkovičovo 08.10.2021
Likvidácia dažďových vôd v intraviláne mesta Sládkovičovo - zrušené 05.03.2020
Úprava vstupu areálu ZŠ na Školskej ulici v Sládkovičove 18.11.2019
Vodozádržné opatrenia v Sládkovičove - zrušené 30.10.2019
Ekologické informačné aktivity v meste Sládkovičovo – obstaranie exkurzií 20.09.2019
Oprava miestnej komunikácie na Sídlisku J. Dalloša 19.09.2019
Oceľové zábradlie vedľa Košútskej cesty 01.08.2019
Rekonštrukcia miestnej komunikácie – časť Cukrovarskej ulici 30.07.2019
Oprava miestnych komunikácií v Sládkovičove 24.05.2019
Výzva na predkladanie ponúk na zákazku "Úprava spevnených plôch po uložení optických káblov v Sládkovičove" 15.05.2019
Výzva na predkladanie ponúk "Stavebné úpravy priestorov 18. tr. ZŠ na Richterovej ulici v Sládkovičove" 24.04.2019
Oznámenie o zrušení zákazky 23.04.2019
Výzva na predkladanie cenových ponúk na prepracovanie PD na Komunitné centrum 09.04.2019
Výzva na predkladanie cenových ponúk "Výmena okien na VŠ Danubius, Sládkovičovo" 08.04.2019
Výzva na predkladanie ponúk "Stavebné úpravy priestorov 18. tr. ZŠ na Richterovej ulici v Sládkovičove" 05.04.2019
Technologické zariadenie pre Detský bazén v Termálnom kúpalisku Vincov les 05.04.2019
Výzva na predkladanie cenových ponúk "Doplnenie a montáž prvkov detských ihrísk v Sládkovičove" 03.04.2019
Výzva na predloženie cenových ponúk na "Rekonštrukciu platóna v Termálnom kúpalisku Vincov les Sládkovičovo 18.03.2019
Výzva na predloženie ponuky na "Zriadenie odborných učební v Spojenej škole, Školská 1087, Sládkovičovo" 02.02.2019
Tlač a knihárske spracovanie dvoch PR materiálov 09.09.2014
Tlač a knihárske spracovanie knihy Kone za lásku 3 19.08.2014