Navigácia

Obsah

Profil verejného obstarávateľa

Mestský úrad Sládkovičovo
Fučíkova 329
92521 Sládkovičovo

Ing. Szabó Anton, primátor mesta
Tel: +421 31 784 27 12
Fax.: +421 31 701 60 51
E-mail: sladkovicovo@sladkovicovo.sk
web: www.sladkovicovo.sk

Všetky dokumenty, ktoré sa zverejňujú podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní sú dostupné na adrese: https://www.uvo.gov.sk


Ostatné dokumenty / Súhrnné správy

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Súhrnná správa o zákazkách podľa §111 a §117 za 3.Q 2021 21.09.2022
Súhrnná správa podľa § 10 ods. 10 a 11 za 3.Q 2021 21.09.2022
Súhrnná správa o zákazkách podľa §111 a §117 za 4.Q 2021 21.09.2022
Súhrnná správa podľa § 10 ods. 10 a 11 za 4.Q 2021 21.09.2022
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami 1.Q 2022 21.09.2022
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami 2.Q 2022 21.09.2022
Súhrnná správa podľa § 10 ods. 10 a 11 za 1.Q 2021 23.08.2021
Súhrnná správa o zákazkách podľa §111 a §117 za 1.Q 2021 23.08.2021
Súhrnná správa podľa § 10 ods. 10 a 11 za 2.Q 2021 23.08.2021
Súhrnná správa o zákazkách podľa §111 a §117 za 2.Q 2021 23.08.2021
Súhrnná správa o zákazkách 2020 3.Q 10.03.2021
Súhrnná správa podľa § 10 ods. 10 a 11 za 3. Q 2020 10.03.2021
Súhrnná správa o zákazkách 2020 4.Q 10.03.2021
Súhrnná správa podľa § 10 ods. 10 a 11 4.Q za rok 2020 10.03.2021
Súhrnná správa o zákazkách 2020 1.Q 15.07.2020
Súhrnná správa o zákazkách 2020 2.Q 15.07.2020
Súhrnná správa podľa § 10 ods. 10 a 11 za 1. Q 2020 15.07.2020
Súhrnná správa podľa §10 ods. 10 a 11 za 2. Q 2020 15.07.2020
Súhrnná správa o zákazkách VO 2019 4.Q 15.07.2020
Súhrnná správa podľa § 10 ods. 10 a 11 za 1.Q rok 2019 15.07.2020
Súhrnná správa podľa § 10 ods. 10 a 11 za 2.Q rok 2019 15.07.2020
Súhrnná správa podľa § 10 ods. 10 a 11 za 3.Q rok 2019 15.07.2020
Súhrnná správa podľa § 10 ods. 10 a 11 za 4.Q rok 2019 15.07.2020
Súhrnná správa 2018 Q1 04.12.2019
Súhrnná správa 2018 Q2 04.12.2019
Súhrnná správa 2018 Q3 04.12.2019
Súhrnná správa 2018 Q4 04.12.2019
Súhrnná správa 2019 Q1 04.12.2019
Súhrnná správa 2019 Q2 04.12.2019
Súhrnné správy 2019 Q3 04.12.2019
Obchodná verejná súťaž - predaj nehnuteľnosti 10.11.2017