Navigácia

Obsah

Profil verejného obstarávateľa

Mestský úrad Sládkovičovo
Fučíkova 329
92521 Sládkovičovo

Ing. Gábor Krommer, primátor mesta
Tel: +421 31 784 27 12

E-mail: sladkovicovo@sladkovicovo.sk
web: www.sladkovicovo.sk

Všetky dokumenty, ktoré sa zverejňujú podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní sú dostupné na adrese: https://www.uvo.gov.sk