Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru odpredaja pozemku - žiadateľom manželom Nagyovcom

Vyvesené: 23. 6. 2022

Dátum zvesenia: 9. 7. 2022

Zodpovedá: Ing. Zuzana Červenková

Späť