Navigácia

Obsah

Späť

Výzva občanov na pripojenie sa na verejnú kanalizáciu

Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo, spol. s r.o. a Mesto Sládkovičovo vyzývajú občanov na urýchlené pripojenie sa na verejnú kanalizáciu. Výzva

Vyvesené: 6. 12. 2017

Dátum zvesenia:

Späť