Navigácia

Obsah

Späť

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu záverečného účtu mesta Sládkovičovo na rok 2022

Vyvesené: 17. 6. 2022

Dátum zvesenia: 3. 7. 2022

Zodpovedá: Ing. Zuzana Červenková

Späť