Navigácia

Obsah

Späť

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu  Dodatku č.1/2022 k VZN mesta Sládkovičovo č. 98/2017o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií v čase volebnej kampane na území mesta

Vyvesené: 17. 6. 2022

Dátum zvesenia: 3. 7. 2022

Zodpovedá: Ing. Zuzana Červenková

Späť