Navigácia

Obsah

Späť

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Dodatku č. 3/2022 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sládkovičovo č. 103/2019 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sládkovičovo

Vyvesené: 16. 9. 2022

Dátum zvesenia: 2. 10. 2022

Zodpovedá: Ing. Zuzana Červenková

Späť