Navigácia

Obsah

Späť

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Dodatku č. 1/2022 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sládkovičovo č. 96/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné účely

Vyvesené: 16. 9. 2022

Dátum zvesenia: 2. 10. 2022

Zodpovedá: Ing. Zuzana Červenková

Späť