Navigácia

Obsah

Späť

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu 4. úpravy rozpočtu mesta Sládkovičovo na rok 2022

Vyvesené: 16. 9. 2022

Dátum zvesenia: 2. 10. 2022

Zodpovedá: Ing. Zuzana Červenková

Späť