Navigácia

Obsah

Späť

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na prevádzkovanie pohrebnej služby a pohrebiska v meste Sládkovičovo

Mesto Sládkovičovo vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na prevádzkovanie pohrebnej služby a pohrebiska v meste Sládkovičovo. Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže

Vyvesené: 10. 8. 2017

Dátum zvesenia: 1. 11. 2017

Späť