Navigácia

Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie - Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne - SO 652-00 Preložka DK v okruž. križovatke V. Úľany

Vyvesené: 7. 6. 2022

Dátum zvesenia: 23. 6. 2022

Zodpovedá: Ing. Zuzana Červenková

Späť