Navigácia

Obsah

Späť

Územné rozhodnutie. Rozhodnutie o umiestnení stavby "Expedičný sklad".

Vyvesené: 25. 7. 2022

Dátum zvesenia: 10. 8. 2022

Zodpovedá: Katarína Víghová

Späť