Navigácia

Obsah

Späť

Upovedomenie o začatí správneho konania - výrub drevín -pozemok registra C parcela č. 3073/4

Vyvesené: 25. 1. 2022

Dátum zvesenia: 10. 2. 2022

Zodpovedá: Ing. Zuzana Červenková

Späť